שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מזכיר/ת מינהל כספים 20/06 20/02/2020 27/02/2020
מנהל/ת מוקד עירוני 03/20 20/02/2020 27/02/2020
מזכיר/ה ביה"ס חן עופרה 02/20 20/02/2020 27/02/2020
מנהל/ת מעון פלגי מים 01/20 20/02/2020 27/02/2020
לאגף משאבי אנוש מחלקת שכר דרוש/ה חשבת שכר מ"מ 10/02/2020 03/03/2020
לאגף לשירותים חברתיים דרוש עו"ס משפחה/עו"ס תכנית יתד 05/02/2020 29/02/2020
דרושה מרפאה בעיסוק למילוי מקום 05/02/2020 29/02/2020
ארכיון מכרזים