שאלון אישי למועמד במכרז

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
נהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי אשפה 2019-42 23/09/2019 14/10/2019
מזכיר/ה ביה"ס נטעים בנים מבוא חורון 2019-93 23/09/2019 29/09/2019
אב בית אוהל שילה בנים 2019-86 09/09/2019 24/09/2019
מנהל/ת לשכת ראש המועצה 03/09/2019 01/10/2019
ארכיון מכרזים