כפיר שרותי רכב

חילוץ בתחומי המועצה פריצת הגנות ברכב שרותי מוסך העברת רישוי שנתי
כתובת העסק מצפה חגית
טלפון 0527042987
סלולרי 0527042987
פקס
דוא"ל kfirohayon9@gmail.com
כתובת אתר אינטרנט