מענה לשון

כשמו כן הוא - נותן מענה לצרכים לשוניים: עריכה, הגהה, ניקוד, כתיבה לאירועים וכתיבה לצרכים רשמיים-משרדיים, סדנאות ללימוד התכתבות רשמית
כתובת העסק ביתי. מקימי הגדר 8, עפרה
טלפון 02-9974942
סלולרי 0527203325
פקס
דוא"ל maane.lashon7@gmail.com
כתובת אתר אינטרנט http://