ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
           
1
כ"ג כסלו ה' תשע"ט
2
כ"ד כסלו ה' תשע"ט
3
כ"ה כסלו ה' תשע"ט
4
כ"ו כסלו ה' תשע"ט
5
כ"ז כסלו ה' תשע"ט
6
כ"ח כסלו ה' תשע"ט
7
כ"ט כסלו ה' תשע"ט
8
ל' כסלו ה' תשע"ט
9
א' טבת ה' תשע"ט
10
ב' טבת ה' תשע"ט
11
ג' טבת ה' תשע"ט
12
ד' טבת ה' תשע"ט
13
ה' טבת ה' תשע"ט
14
ו' טבת ה' תשע"ט
15
ז' טבת ה' תשע"ט
16
ח' טבת ה' תשע"ט
17
ט' טבת ה' תשע"ט
18
י' טבת ה' תשע"ט
19
י"א טבת ה' תשע"ט
20
י"ב טבת ה' תשע"ט
21
י"ג טבת ה' תשע"ט
22
י"ד טבת ה' תשע"ט
23
ט"ו טבת ה' תשע"ט
24
ט"ז טבת ה' תשע"ט
25
י"ז טבת ה' תשע"ט
26
י"ח טבת ה' תשע"ט
27
י"ט טבת ה' תשע"ט
28
כ' טבת ה' תשע"ט
29
כ"א טבת ה' תשע"ט
30
כ"ב טבת ה' תשע"ט
31
כ"ג טבת ה' תשע"ט