אירועי החודש

04/10/2018, 8:30

כנס במעבה ההר התשיעי במערב בנימין

16/10/2018,

ערב זמר עם צליל בירן

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
 
1
כ"ב תשרי ה' תשע"ט
2
כ"ג תשרי ה' תשע"ט
3
כ"ד תשרי ה' תשע"ט
4
כ"ה תשרי ה' תשע"ט
5
כ"ו תשרי ה' תשע"ט
6
כ"ז תשרי ה' תשע"ט
7
כ"ח תשרי ה' תשע"ט
8
כ"ט תשרי ה' תשע"ט
9
ל' תשרי ה' תשע"ט
10
א' חשון ה' תשע"ט
11
ב' חשון ה' תשע"ט
12
ג' חשון ה' תשע"ט
13
ד' חשון ה' תשע"ט
14
ה' חשון ה' תשע"ט
15
ו' חשון ה' תשע"ט
16
ז' חשון ה' תשע"ט
17
ח' חשון ה' תשע"ט
18
ט' חשון ה' תשע"ט
19
י' חשון ה' תשע"ט
20
י"א חשון ה' תשע"ט
21
י"ב חשון ה' תשע"ט
22
י"ג חשון ה' תשע"ט
23
י"ד חשון ה' תשע"ט
24
ט"ו חשון ה' תשע"ט
25
ט"ז חשון ה' תשע"ט
26
י"ז חשון ה' תשע"ט
27
י"ח חשון ה' תשע"ט
28
י"ט חשון ה' תשע"ט
29
כ' חשון ה' תשע"ט
30
כ"א חשון ה' תשע"ט
31
כ"ב חשון ה' תשע"ט