ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
 
1
כ"ה אדר ב' ה' תשע"ט
2
כ"ו אדר ב' ה' תשע"ט
3
כ"ז אדר ב' ה' תשע"ט
4
כ"ח אדר ב' ה' תשע"ט
5
כ"ט אדר ב' ה' תשע"ט
6
א' ניסן ה' תשע"ט
7
ב' ניסן ה' תשע"ט
8
ג' ניסן ה' תשע"ט
9
ד' ניסן ה' תשע"ט
10
ה' ניסן ה' תשע"ט
11
ו' ניסן ה' תשע"ט
12
ז' ניסן ה' תשע"ט
13
ח' ניסן ה' תשע"ט
14
ט' ניסן ה' תשע"ט
15
י' ניסן ה' תשע"ט
16
י"א ניסן ה' תשע"ט
17
י"ב ניסן ה' תשע"ט
18
י"ג ניסן ה' תשע"ט
19
י"ד ניסן ה' תשע"ט
20
ט"ו ניסן ה' תשע"ט
21
ט"ז ניסן ה' תשע"ט
22
י"ז ניסן ה' תשע"ט
23
י"ח ניסן ה' תשע"ט
24
י"ט ניסן ה' תשע"ט
25
כ' ניסן ה' תשע"ט
26
כ"א ניסן ה' תשע"ט
27
כ"ב ניסן ה' תשע"ט
28
כ"ג ניסן ה' תשע"ט
29
כ"ד ניסן ה' תשע"ט
30
כ"ה ניסן ה' תשע"ט