ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
   
1
כ"ד טבת ה' תשע"ט
2
כ"ה טבת ה' תשע"ט
3
כ"ו טבת ה' תשע"ט
4
כ"ז טבת ה' תשע"ט
5
כ"ח טבת ה' תשע"ט
6
כ"ט טבת ה' תשע"ט
7
א' שבט ה' תשע"ט
8
ב' שבט ה' תשע"ט
9
ג' שבט ה' תשע"ט
10
ד' שבט ה' תשע"ט
11
ה' שבט ה' תשע"ט
12
ו' שבט ה' תשע"ט
13
ז' שבט ה' תשע"ט
14
ח' שבט ה' תשע"ט
15
ט' שבט ה' תשע"ט
16
י' שבט ה' תשע"ט
17
י"א שבט ה' תשע"ט
18
י"ב שבט ה' תשע"ט
19
י"ג שבט ה' תשע"ט
20
י"ד שבט ה' תשע"ט
21
ט"ו שבט ה' תשע"ט
22
ט"ז שבט ה' תשע"ט
23
י"ז שבט ה' תשע"ט
24
י"ח שבט ה' תשע"ט
25
י"ט שבט ה' תשע"ט
26
כ' שבט ה' תשע"ט
27
כ"א שבט ה' תשע"ט
28
כ"ב שבט ה' תשע"ט
29
כ"ג שבט ה' תשע"ט
30
כ"ד שבט ה' תשע"ט
31
כ"ה שבט ה' תשע"ט