חוקי עזר בקטגוריה: אגרת מבני ציבור
סוג הקובץ שם הקובץ תאריך העלאה
pdf חוק עזר אגרת מבני ציבור התשנ"ט 1999 08/03/2018
pdf תיקון מס 1 לחוק עזר אגרת מבנה ציבור התשס"ד 11/03/2018