חוקי עזר בקטגוריה: אגרת ביוב
סוג הקובץ שם הקובץ תאריך העלאה
pdf חוק עזר אגרת ביוב התשס"ה 2005 08/03/2018
pdf חוק עזר אגרת ביוב תיקון ס 2 התשעח 2018 05/06/2018