חוקי עזר בקטגוריה: החזקת מקלטים
סוג הקובץ שם הקובץ תאריך העלאה
pdf חוק עזר החזקת מקלטים התשנ"ד 1994 08/03/2018