חוקי עזר בקטגוריה: מבנים מסוכנים
סוג הקובץ שם הקובץ תאריך העלאה
pdf חוק עזר מבנים מסוכנים התשנ"ד 1994 08/03/2018