חוקי עזר בקטגוריה: פיקוח על מכירת בשר
סוג הקובץ שם הקובץ תאריך העלאה
pdf חוק עזר פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר התשנ"ד 1994 08/03/2018