חוקי עזר בקטגוריה: פתיחת בתי עסק וסגירתם
סוג הקובץ שם הקובץ תאריך העלאה
pdf חוק עזר פתיחת בתי עסק וסגירתם התשע"ב 2012 08/03/2018