חוקי עזר בקטגוריה: שמירת הסדר והניקיון
סוג הקובץ שם הקובץ תאריך העלאה
pdf חוק עזר שמירת הסדר והניקיון התשנ"ד 1994 08/03/2018