פרוטוקולים


טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול סוג ועדה תאריך פרוטוקול סרוק פרוטוקול נגיש
פרוטוקול מס' 2 מליאה 26/02/2020 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 2 מהתאריך 26.02.20 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 2 מהתאריך 26.02.20
פרוטוקול מס' 1 מליאה 14/01/2020 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 1 מהתאריך 14.01.20 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 1 מהתאריך 14.01.20
פרוטוקול מס' 8 מליאה 11/11/2019 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 8 מהתאריך 11.11.19 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 8 מהתאריך 11.11.19
פרוטוקול מס' 7 מליאה 11/09/2019 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 7 מהתאריך 11.09.19 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 7 מהתאריך 11.09.19
פרוטוקול מס' 6 מליאה 08/08/2019 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 6 מהתאריך 08.08.19 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 6 מהתאריך 08.08.19
פרוטוקול מס' 5 מליאה 19/06/2019 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 5 מהתאריך 19.06.19 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 5 מהתאריך 19.06.19
פרוטוקול מס' 4 מליאה 15/05/2019 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 4 מהתאריך 15.05.19 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 4 מהתאריך 15.05.19
פרוטוקול מס' 3 מליאה 18/03/2019 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 3 מהתאריך 18.03.19 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 3 מהתאריך 18.03.19
פרוטוקול מס' 2 מליאה 20/02/2019 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 2 מהתאריך 20.02.19 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 2 מהתאריך 20.02.19
פרוטוקול מס' 1 מליאה 07/01/2019 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 1 מהתאריך 07.01.19 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 1 מהתאריך 07.01.19
פרוטוקול מס' 8 מליאה 12/12/2018 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 8 מהתאריך 12.12.18 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 8 מהתאריך 12.12.18
פרוטוקול מס' 7 מליאה 05/09/2018 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 7 מהתאריך 05.09.18 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 7 מהתאריך 05.09.18
פרוטוקול מס' 6 מליאה 24/06/2018 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 6 מהתאריך 24.06.18 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 6 מהתאריך 24.06.18
פרוטוקול מס' 5 מליאה 22/04/2018 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 5 מהתאריך 22.04.18 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 5 מהתאריך 22.04.18
פרוטוקול מס' 4 מליאה 25/03/2018 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 4 מהתאריך 25.03.18 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 4 מהתאריך 25.03.18
פרוטוקול מס' 3 מליאה 04/03/2018 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 3 מהתאריך 04.03.18 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 3 מהתאריך 04.03.18
פרוטוקול מס' 2 מליאה 21/02/2018 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 2 מהתאריך 21.02.18
פרוטוקול מס' 1 מליאה 11/02/2018 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 1 מהתאריך 11.02.18 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 1 מהתאריך 11.02.18
פרוטוקול מס' 10 מליאה 25/12/2017 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 10 מהתאריך 25.12.17 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 10 מהתאריך 25.12.17
פרוטוקול מס' 9 מליאה 27/11/2017 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 9 מהתאריך 27.11.17 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 9 מהתאריך 27.11.17
פרוטוקול מס' 7 מליאה 25/10/2017 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 7 מהתאריך 25.10.17 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 7 מהתאריך 25.10.17
פרוטוקול מס' 6 מליאה 10/09/2017 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 6 מהתאריך 10.09.17 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 6 מהתאריך 10.09.17
פרוטוקול מס' 5 מליאה 26/07/2017 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 5 מהתאריך 26.07.17 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 5 מהתאריך 26.07.17
פרוטוקול מס' 4 מליאה 05/07/2017 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 4 מהתאריך 05.07.17 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 4 מהתאריך 05.07.17
פרוטוקול מס' 2 מליאה 08/03/2017 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 2 מהתאריך 08.03.17 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 2 מהתאריך 08.03.17
פרוטוקול מס' 1 מליאה 22/01/2017 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 1 מהתאריך 22.01.17 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 1 מהתאריך 22.01.17
פרוטוקול מס' 8 מליאה 20/12/2016 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 8 מהתאריך 20.12.16 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 8 מהתאריך 20.12.16
פרוטוקול מס' 7 מליאה 15/11/2016 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 7 מהתאריך 15.11.16 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 7 מהתאריך 15.11.16
פרוטוקול מס' 6 מליאה 20/09/2016 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 6 מהתאריך 20.09.16 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 6 מהתאריך 20.09.16
פרוטוקול מס' 5 מליאה 02/08/2016 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 5 מהתאריך 02.08.16 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 5 מהתאריך 02.08.16
פרוטוקול מס' 4 מליאה 14/06/2016 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 4 מהתאריך 14.06.16 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 4 מהתאריך 14.06.16
פרוטוקול מס' 3 מליאה 09/05/2016 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 3 מהתאריך 09.05.16 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 3 מהתאריך 09.05.16
פרוטוקול מס' 2 מליאה 22/03/2016 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 2 מהתאריך 22.03.16 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 2 מהתאריך 22.03.16
פרוטוקול מס' 1 מליאה 09/02/2016 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 1 מהתאריך 09.02.16 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 1 מהתאריך 09.02.16
פרוטוקול מס' 7 מליאה 29/12/2015 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 7 מהתאריך 29.12.15 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 7 מהתאריך 29.12.15
פרוטוקול מס' 6 מליאה 27/10/2015 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 6 מהתאריך 27.10.15 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 6 מהתאריך 27.10.15
פרוטוקול מס' 5 מליאה 08/09/2015 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 5 מהתאריך 08.09.15 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 5 מהתאריך 08.09.15
פרוטוקול מס' 4 מליאה 07/07/2015 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 4 מהתאריך 07.07.15 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 4 מהתאריך 07.07.15
פרוטוקול מס' 3 מליאה 26/05/2015 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 3 מהתאריך 26.05.15 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 3 מהתאריך 26.05.15
פרוטוקול מס' 2 מליאה 31/03/2015 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 2 מהתאריך 31.03.15 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 2 מהתאריך 31.03.15
פרוטוקול מס' 1 מליאה 24/02/2015 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 1 מהתאריך 24.02.15 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 1 מהתאריך 24.02.15
פרוטוקול מס' 8 מליאה 06/01/2015 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 8 מהתאריך 06.01.15 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 8 מהתאריך 06.01.15
פרוטוקול מס' 7 מליאה 26/11/2014 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 7 מהתאריך 26.11.14 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 7 מהתאריך 26.11.14
פרוטוקול מס' 6 מליאה 11/11/2014 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 6 מהתאריך 11.11.14 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 6 מהתאריך 11.11.14
פרוטוקול מס' 5 מליאה 16/09/2014 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 5 מהתאריך 16.09.14 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 5 מהתאריך 16.09.14
פרוטוקול מס' 4 מליאה 22/07/2014 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 4 מהתאריך 22.07.14 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 4 מהתאריך 22.07.14
פרוטוקול מס' 3 מליאה 02/06/2014 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 3 מהתאריך 02.06.14 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 3 מהתאריך 02.06.14
פרוטוקול מס' 2 מליאה 01/04/2014 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 2 מהתאריך 01.04.14 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 2 מהתאריך 01.04.14
פרוטוקול מס' 1 מליאה 11/02/2014 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 1 מהתאריך 11.02.14 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 1 מהתאריך 11.02.14
פרוטוקול מס' 8 מליאה 31/12/2013 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 8 מהתאריך 31.12.13 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 8 מהתאריך 31.12.13
פרוטוקול מס' 7 מליאה 22/10/2013 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 7 מהתאריך 22.10.13 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 7 מהתאריך 22.10.13
פרוטוקול מס' 6 מליאה 28/08/2013 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 6 מהתאריך 28.08.13 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 6 מהתאריך 28.08.13
פרוטוקול מס' 5 מליאה 11/06/2013 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 5 מהתאריך 11.06.13 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 5 מהתאריך 11.06.13
פרוטוקול מס' 4 מליאה 24/04/2013 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 4 מהתאריך 24.04.13 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 4 מהתאריך 24.04.13
פרוטוקול מס' 3 מליאה 19/02/2013 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 3 מהתאריך 19.02.13 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 3 מהתאריך 19.02.13
פרוטוקול מס' 2 מליאה 05/02/2013 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 2 מהתאריך 05.02.13 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 2 מהתאריך 05.02.13
פרוטוקול מס' 1 מליאה 08/01/2013 צפייה בפרוטוקול סרוק מס' 1 מהתאריך 08.01.13 צפייה בפרוטוקול נגיש מס' 1 מהתאריך 08.01.13