ועדות המליאה

וועדת הנהלה (כולל וועדת כספים)

מאפייני וועדת הנהלה (כולל וועדת כספים)
יו"ר הוועדה אבי רואה
רכז הוועדה מעוז ביגון
חברי הוועדה רואה אבי
גנץ ישראל
דרמר יוסי
ביתן רמי
כהן שלמה
מועטי פרנסיס
סלע אלעזר
נבון בר
איריס זנגי
פחימה גדי
אדלר שילה
אדמונד חסין
מזכירת הוועדה ליאת עטיה
תפקידה בלשון החוק לנהל את ענייני המועצה.
לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן.
להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין.
למלא כל תפקיד אחר שתטיל עליה המועצה, בלבד שלא תהא לה
הסמכות להטיל ארנונות, אגרות, היטלים או תשלומים
אחרים, ללוות כספים להתקין חוקי עזר או לקבל עובדים במשכורת.
במשכורת.
הרכב הוועדה יו"ר המועצה הוא יו"ר הועדה.
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת הנהלה (כולל וועדת כספים)

ועדת כספים

מאפייני ועדת כספים
יו"ר הוועדה מעוז ביגון
חברי הוועדה שילה אדלר
שלמה כהן
גדי פחימה
יוסי דרמר
מזכירת הוועדה ליאת עטיה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת כספים

הנהלת המתנ"ס

מאפייני הנהלת המתנ"ס
יו"ר הוועדה אורנה מקוב
רכז הוועדה עמית קדמון
חברי הוועדה אבי רואה
ישראל גנץ
אמויאל יחיאל
נויברגר פזית
ביתן רמי
פחימה גדי
אהרון כריש
מזכירת הוועדה חנה ידוב
צפייה בפרוטוקולים של ועדת הנהלת המתנ"ס

וועדת ישובים (כולל ועדה לקליטת עליה)

מאפייני וועדת ישובים (כולל ועדה לקליטת עליה)
רכז הוועדה מעוז ביגון
חברי הוועדה שמואלי בועז
פייג שלמה
רוטמן מיכל
שפר יוסי
אמויאל יחיאל
בריזל ניצן
זנגי איריס
לשם דורון
סלע אלעזר
הלל זרביב
אפי שרון
מזכירת הוועדה ליאת עטיה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת ישובים (כולל ועדה לקליטת עליה)

ועדת בטחון

מאפייני ועדת בטחון
רכז הוועדה אביגדור שץ
חברי הוועדה פחימה גדי
נתן אנגלסמן
הלל זרביב
מיכל רוטמן
מזכירת הוועדה ענבל טויטו
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת בטחון

ועדת הנצחה (נרצחי פעולות טרור)

מאפייני ועדת הנצחה (נרצחי פעולות טרור)
רכז הוועדה רותם מינס
חברי הוועדה נתן אנגלסמן
נצר יוסי
מזכירת הוועדה מאיה בן שבת
תפקידה בלשון החוק ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי המועצה שנרצחו בעקבות פעילות טרור.
הרכב הוועדה 3 חברים:
1 חבר מליאה
1 נציג ציבור
1 בני משפחה שכולה.
כל הנ"ל תושבי המועצה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת הנצחה (נרצחי פעולות טרור)

וועדת חינוך

מאפייני וועדת חינוך
חברי הוועדה זאבי יעל
אדלר שילה
דורון לשם
פייג שלמה
אהרון כריש
אפי שרון
יחיאל אמויאל
נצר יוסי
מזכירת הוועדה מיכל ויזל
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת חינוך

וועדת הנחות ארנונה

מאפייני וועדת הנחות ארנונה
רכז הוועדה אפי פלס
חברי הוועדה גנץ ישראל
שפר יוסי
נתן אנגלסמן
מזכירת הוועדה גלית אוחיון
תפקידה בלשון החוק למתן הנחות לנזקק (פרק ד' לתקנות), לבנין ריק ולתעשייה (פרק ה') ולעסקים (פרק ה1).
הרכב הוועדה 5 לפי פירוט:
מנהל מחלקת רווחה
שני חברי מועצה – לפחות אחד אינו חבר הנהלה.
יועץ משפטי+גזבר+יו"ר = מניין חוקי.
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת הנחות ארנונה

וועדה לתכנון ובנייה

מאפייני וועדה לתכנון ובנייה
יו"ר הוועדה אבי רואה
רכז הוועדה שרון לוי
חברי הוועדה כל חברי מליאת המועצה
מזכירת הוועדה אודליה שוקרון
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדה לתכנון ובנייה

וועדת משנה להתנגדויות

מאפייני וועדת משנה להתנגדויות
יו"ר הוועדה אבי רואה
רכז הוועדה שרון לוי
חברי הוועדה כל חברי מליאת המועצה
מזכירת הוועדה אודליה שוקרון
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת משנה להתנגדויות

וועדת תיירות

מאפייני וועדת תיירות
רכז הוועדה משה רונצקי
חברי הוועדה שלמה כהן
דורון לשם
אלעזר סלע
זאבי יעל
נויברגר פזית
אמויאל יחיאל
מזכירת הוועדה מיכל אודסר
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת תיירות

וועדת מכרזים

מאפייני וועדת מכרזים
רכז הוועדה יערה איתן
חברי הוועדה ישראל גנץ
פרנסיס מועטי
ביתן רמי
בראון אליהו
פחימה גדי
מזכירת הוועדה רחל בלקר
תפקידה בלשון החוק לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו.
הרכב הוועדה בנוכחות גזבר או נציגו.
יו"ר המועצה אינו יכול להיות חבר בוועדה.
צפייה בפרוטוקולים של ועדת וועדת מכרזים

ועדת ביקורת

מאפייני ועדת ביקורת
רכז הוועדה אפי פלס
חברי הוועדה בראון אליהו
חרבי עופר
שפר יוסי
מזכירת הוועדה גלית אוחיון
תפקידה בלשון החוק 1. לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין.
2. לבדוק את חשבונות המועצה.
3.לבדוק אם תוקנו הליקויים שהופיעו בדוחות.
הרכב הוועדה שלושה חברי מליאה תחת הגבלות אישיות.
חברי הועדה לא יכולים לכהן בועדת הנהלה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת ביקורת

ועדת איכות הסביבה

מאפייני ועדת איכות הסביבה
רכז הוועדה שרה שראל
חברי הוועדה אסייג מאיר
שפר יוסי
יושיע יורם
מזכירת הוועדה
תפקידה בלשון החוק ליזום ולתכנן פעולות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה, ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה.
הרכב הוועדה 7 לפי פירוט:
4 חברי מועצה.
עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה במועצה. 2 נציגי ציבור תושבי המועצה.
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת איכות הסביבה

ועדת משנה לתמיכות

מאפייני ועדת משנה לתמיכות
רכז הוועדה שושי זליקוביץ
חברי הוועדה רוטמן מיכל
אהרון כריש
נבון בר
שלמה פייג
בראון אליהו
מזכירת הוועדה גלית אוחיון
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת משנה לתמיכות

ועדת מילגות

מאפייני ועדת מילגות
רכז הוועדה שרה שראל
חברי הוועדה נצר יוסי
שטרן שבח
מזכירת הוועדה שרון ברקוביץ
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת מילגות

ועדת תעסוקה

מאפייני ועדת תעסוקה
רכז הוועדה שרה שראל
חברי הוועדה זאבי יעל
סלע אלעזר
מזכירת הוועדה שרה שראל
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת תעסוקה