ועדות המליאה

ועדת הנהלה (כולל ועדת כספים)

מאפייני ועדת הנהלה (כולל ועדת כספים)
יו"ר הוועדה ישראל גנץ
רכז הוועדה ישראל גנץ
חברי הוועדה רפול אנגל, שמריהו אירגאס, ראובן וולף, נעם שרון, שלמה פייג, אביחי בוארון, איריס זנגי, אבי אביטל, שוקי סט, שלמה כהן, משה בטיש, קובי רוזנשטיין, עידו כץ, אורנה מקוב, יחיאל אמויאל.
מזכירת הוועדה ליאת עטיה– תוכן / אודליה שוקרון - לוגיסטיקה
תפקידה בלשון החוק לנהל את ענייני המועצה.לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן.להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין.למלא כל תפקיד אחר שתטיל עליה המועצה, בלבד שלא תהא לה הסמכות להטיל ארנונות, אגרות, היטלים או תשלומיםאחרים, ללוות כספים להתקין חוקי עזר או לקבל עובדים במשכורת.במשכורת.
הרכב הוועדה יו"ר המועצה הוא יו"ר הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת הנהלה (כולל ועדת כספים)

ועדת כספים

מאפייני ועדת כספים
יו"ר הוועדה ראובן וולף
רכז הוועדה ישראל מלאכי
חברי הוועדה משה בטיש, עידו כץ, שלמה כהן, נעם שרון.
מזכירת הוועדה ציפי שפירא
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת כספים

הנהלת המתנ"ס

מאפייני הנהלת המתנ"ס
יו"ר הוועדה יו"ר הועדה
רכז הוועדה יעל כהן
חברי הוועדה אלדד עוזרי, אבי אסרף, שמריהו אירגאס, ע.מועצה – קובי מאמו, ע. מועצה – יערה איתן, נ. ציבור - הופבאור חנה, נ. ציבור - מעוז ביגון
מזכירת הוועדה באחריות המתנ"ס
צפייה בפרוטוקולים של ועדת הנהלת המתנ"ס

ועדת ישובים (כולל ועדה לקליטת עליה)

מאפייני ועדת ישובים (כולל ועדה לקליטת עליה)
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת ישובים (כולל ועדה לקליטת עליה)

ועדת בטחון ומל"ח

מאפייני ועדת בטחון ומל"ח
יו"ר הוועדה ישראל גנץ (מל"ח) רפול אנגל (שוטף)
רכז הוועדה מני בלונדר
חברי הוועדה יאיר שנדורפי, ניסים מנשה, מיכאל טרכטנברג, רמי ביתן, גולן כהן, רפול אנגל.
מזכירת הוועדה ענבל טויטו
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת בטחון ומל"ח

ועדת הנצחה (נרצחי פעולות טרור)

מאפייני ועדת הנצחה (נרצחי פעולות טרור)
יו"ר הוועדה אבי אביטל
רכז הוועדה יהודה אליהו
חברי הוועדה נ. ציבור – נורית צנעני, נ. משפחות– אליעזר רוזנפלד
מזכירת הוועדה ליאת עטיה
תפקידה בלשון החוק ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי המועצה שנרצחו בעקבות פעילות טרור.
הרכב הוועדה 3 חברים:1 חבר מליאה1 נציג ציבור 1 בני משפחה שכולה. כל הנ"ל תושבי המועצה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת הנצחה (נרצחי פעולות טרור)

ועדת חינוך

מאפייני ועדת חינוך
יו"ר הוועדה שמריהו אירגאס
רכז הוועדה שמריהו אירגאס
חברי הוועדה חברי הועדה
מזכירת הוועדה עדי אסייג
תפקידה בלשון החוק יוסי ווהבה, שלמה פייג, שוקי סט, קובי רוזנשטיין, שמעיה תירם, ללי דרעי, רותם כהן, משה בטיש, יחיאל אמויאל
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת חינוך

ועדת הנחות ארנונה

מאפייני ועדת הנחות ארנונה
יו"ר הוועדה אפי פלס
רכז הוועדה ללי דרעי
חברי הוועדה יוסי שפר, אבי אביטל, גולן כהן
מזכירת הוועדה גלית אוחיון
תפקידה בלשון החוק למתן הנחות לנזקק (פרק ד' לתקנות), לבנין ריק ולתעשייה (פרק ה') ולעסקים (פרק ה1).
הרכב הוועדה 5 לפי פירוט: מנהל מחלקת רווחה, שני חברי מועצה – לפחות אחד אינו חבר הנהלה. יועץ משפטי+גזבר+יו"ר = מניין חוקי.
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת הנחות ארנונה

ועדה משנה לתכנון ובנייה / ועדת התנגדויות

מאפייני ועדה משנה לתכנון ובנייה / ועדת התנגדויות
יו"ר הוועדה ישראל גנץ
רכז הוועדה שרון לוי/ישראל גנץ
חברי הוועדה רפול אנגל, יאיר שנדורפי, אבי אביטל, עמיחי חן, קובי רוזנשטיין, שוקי סט, שלמה פייג, עידו כץ, משה צובירי
מזכירת הוועדה רויטל סבג
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדה משנה לתכנון ובנייה / ועדת התנגדויות

ועדת משנה להתנגדויות

מאפייני ועדת משנה להתנגדויות
יו"ר הוועדה יו"ר הועדה
רכז הוועדה רכז הועדה
חברי הוועדה כל חברי מליאת המועצה
מזכירת הוועדה מזכירת הועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת משנה להתנגדויות

ועדת תיירות

מאפייני ועדת תיירות
יו"ר הוועדה נועם שרון
רכז הוועדה משה רונצקי
חברי הוועדה אורנה מקוב, רותם כהן, ניסים מנשה
מזכירת הוועדה מוריאל זכריה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת תיירות

ועדת מכרזים

מאפייני ועדת מכרזים
יו"ר הוועדה רפול אנגל
רכז הוועדה רפול אנגל
חברי הוועדה ראובן וולף, משה בטיש, ללי דרעי, שוקי סט
מזכירת הוועדה דנית יזדי –תוכן אודליה שוקרון - לוגיסטיקה
תפקידה בלשון החוק לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו.
הרכב הוועדה בנוכחות גזבר או נציגו.יו"ר המועצה אינו יכול להיות חבר בוועדה.
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת מכרזים

ועדת ביקורת

מאפייני ועדת ביקורת
יו"ר הוועדה יוסי שפר
רכז הוועדה נאוה רוזנבלום
חברי הוועדה איריס זנגי, אבי שקד
מזכירת הוועדה גלית אוחיון
תפקידה בלשון החוק 1. לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין. 2. לבדוק את חשבונות המועצה. 3.לבדוק אם תוקנו הליקויים שהופיעו בדוחות.
הרכב הוועדה שלושה חברי מליאה תחת הגבלות אישיות. חברי הועדה לא יכולים לכהן בועדת הנהלה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת ביקורת

ועדת איכות הסביבה

מאפייני ועדת איכות הסביבה
יו"ר הוועדה רפול אנגל
רכז הוועדה רפול אנגל
חברי הוועדה אבי שקד, מירב פישר, אורנה מקוב, נציג ארגונים – נציג 'ירוק עכשיו', נציג ציבור – איצ'ה מאיר
מזכירת הוועדה אודליה שוקרון – תוכן / לירון לבן - לוגיסטיקה
תפקידה בלשון החוק ליזום ולתכנן פעולות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה, ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה.
הרכב הוועדה 7 לפי פירוט: 4 חברי מועצה. עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה במועצה. 2 נציגי ציבור תושבי המועצה.
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת איכות הסביבה

ועדת משנה לתמיכות

מאפייני ועדת משנה לתמיכות
יו"ר הוועדה אבי אביטל
רכז הוועדה יהודה אליהו
חברי הוועדה משה צובירי, שלמה פייג
מזכירת הוועדה ציפי שפירא
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת משנה לתמיכות

ועדת מילגות

מאפייני ועדת מילגות
יו"ר הוועדה מירב פישר
רכז הוועדה קובי מאמו
חברי הוועדה אבי אסרף, רותם כהן
מזכירת הוועדה נתניה הבר
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת מילגות

ועדת תעסוקה

מאפייני ועדת תעסוקה
יו"ר הוועדה איריס זנגי
רכז הוועדה שרון קליף
חברי הוועדה שלמה כהן, יחיאל אמויאל, מירב פישר
מזכירת הוועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת תעסוקה

ועדת יישובים

מאפייני ועדת יישובים
יו"ר הוועדה אבי שקד
רכז הוועדה יהודה אליהו
חברי הוועדה יוסי ווהבה, אדמונד חסין, יוסי שפר, יאיר שנדורפי, עמיחי חן, ראובן וולף, אבי אסרף, מיכאל טרכטנברג, רמי ביתן, גולן כהן.
מזכירת הוועדה טליה לבבי-ארליך - תוכן / עדי טליה - לוגיסטיקה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת יישובים

ועדה למאבק בנגע הסמים

מאפייני ועדה למאבק בנגע הסמים
יו"ר הוועדה שמעיה תירם
רכז הוועדה שמריהו אירגאס
חברי הוועדה יוסי שפר, רותם כהן, יצחק יעקב - מנהל אגף רווחה, אריאל ניסן - מנהל אגף חינוך
מזכירת הוועדה עו"ס שלומית מולדובן – תוכן / מאיה בן שבת - לוגיסטיקה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדה למאבק בנגע הסמים

בטיחות בדרכים

מאפייני בטיחות בדרכים
יו"ר הוועדה רפול אנגל
רכז הוועדה רפול אנגל
חברי הוועדה ניסים מנשה
מזכירת הוועדה ליאת כהן
צפייה בפרוטוקולים של ועדת בטיחות בדרכים

חיזוק החוסן הכלכלי

מאפייני חיזוק החוסן הכלכלי
יו"ר הוועדה יחיאל אמויאל
רכז הוועדה שרון קליף
חברי הוועדה ללי דרעי, ניסים מנשה, מירב פישר, אבי שקד.
מזכירת הוועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת חיזוק החוסן הכלכלי

ועדת רכש ובלאי

מאפייני ועדת רכש ובלאי
חברי הוועדה מנכ"ל או נציגו, גזבר או נציגו, ראש מנהל תפעול או נציגו
מזכירת הוועדה
צפייה בפרוטוקולים של ועדת ועדת רכש ובלאי