מיגון רכבים

תאריך: 01/01/1970

תושבי בנימין בעלי רכב פרטי זכאים למגנו ללא עלות - על חשבון משרד הביטחון. לשם כך יש להצטייד באישור של משרד הרישוי, באישור תושב, ובתעודת זהות.
 

נוהל והנחיות למיגון רכב נגד אבנים בתיאום משותף - מת"ח ומשהב"ט

 

זכאות  למימון מיגון רכב:

2.1   אזרח או תושב קבע בישראל זכאי למימון מיגון רכב אחד בלבד, אם הוא עונה לכל התנאים  הבאים:

א.  מענו הרשום בתעודת הזהות הוא אחד היישובים ביהודה ושומרון (להלן – איו"ש), והציג  אישור על תושבות בפועל באותו ישוב  מאת הרשות המקומית באיו"ש שבה הוא מתגורר. 

ב.  הרכב רשום על שמו במשרד הרישוי או חכור על ידו בהחכר מסוג החכר מימון, והוא הציג חוזה החכר מימון על שמו.

 

2.2  תאגידים וארגונים יהיו זכאים למימון כלי רכבם בתנאים אלה:

א.  הם אחד מאלה: רשות מקומית באיו"ש, קיבוץ, עמותה, מתנ"סים, מגן דוד אדום בישראל -לעניין אמבולנסים, רשות הכבאות  -  לעניין רכבי פיקוד.

ב.  מי שמבקש מיגון יצהיר כי הרכב שלגביו מתבקש המיגון, מופעל על ידו בעיקר בתחומי                         איו"ש.

ג.   לעניין אמבולנסים ורכבי רשות הכבאות– בכפוף לאישור על מיקום מוקד ההפעלה בתחומי איו"ש.

ד.  לעניין כלי רכב הרשומים ע"ש החברה למתנ"סים – בכפוף לאישור שהם משמשים מתנ"ס המצוי בתחומי איו"ש.

ה.  עמותה חייבת בהצגת אישור מאת רשות המיסים על היותה מאושרת כמלכ"ר, אישור על ניהול תקין מאת רשם התאגידים וכן אישור של רשות מקומית באיו"ש על כך שעיקר פעילותה של העמותה באיו"ש.

 

רכב שלגביו תאושר זכאות למימון מיגון:

רכב פרטי

רכב מסחרי עד 5 טון

אוטובוס זעיר פרטי

אמבולנס

 

הגשת הבקשה:

לצורך הגשת בקשה למיגון במשרדי הרישוי,  יש להציג את המסמכים הבאים:

 

תושבים

  • טופס בקשה למיגון של המועצה - לטופס בקשה למיגון לחץ כאן.
  • טופס בקשה למיגון ממשרד הרישוי
  • מקור וצילום תעודת זהות
  • אישור תושב (ניתן לקבל ממזכירות היישוב)
  • מקור צילום של רשיון רכב, או שטר מכר לטובת מבקש המיגון אם הועברה בעלות ברכב לאחר הפקת רישיון הרכב התקף במועד הבקשה.

 

תאגידים וארגונים

 

טופס בקשה למיגון חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד או הארגון, מקור וצילום של רישיון הרכב או שטר מכר לטובת מבקש המיגון אם הועברה בעלות ברכב לאחר הפקת רישיון הרכב התקף במועד הבקשה,  וכן אישורים הנדרשים לפי סעיף 2.2 לעיל.

למיגון חוזר יש לצרף גם פסילה בטסט או בדיקת כשירות ממכון רישוי.

 

 בקשות יוגשו במשרדי הרישוי כמפורט להלן:

 

למיגון ראשוני:

א.תושבים במשרדי הרישוי: אריאל, קרית ארבע, ירושלים (כי"ח+תלפיות), באר שבע, אשקלון, דימונה, רמלה, רחובות, פתח תקוה, חולון, נתניה, חדרה, בית שאן.

ב. תאגידים וארגונים רישוי אריאל, רישוי קרית ארבע  ורישוי כי"ח בירושלים.

  

למיגון חוזר:

א.רישוי אריאל, קרית ארבע, ירושלים: רישוי כי"ח ורישוי תלפיות, רישוי באר שבע.

למידע בדבר ימים ושעות פתיחה של משרדי הרישוי, יש לפנות למוקד המידע: 5678* או לאתר משרד התחבורה.

 

4.מועד הזכאות:

לא יאושר מימון למיגון ראשוני בתדירות העולה על אחת לשנה לתושב, למעט כאשר טרם חלפה שנה מביצוע המיגון לגבי רכב שנקבע מאז כאובדן גמור, או שנגנב, וניתן על כך  אישור מאת רשות הרישוי.

 

השמשות המקוריות של הרכב:

שמשת החזית המקורית של הרכב תישאר בידי הממגן. באחריות מבקש המיגון לוודא כי השמשה תקינה (נעדרת שריטות או סדקים).

במידה ושמשת החזית אינה תקינה יחויב מבקש המיגון ע"י הממגן בעלות שמשת חזית.

שמשות הצד המקוריות יימסרו למבקש המיגון.

גומיות לחלונות: אם הגומיות בלויות, אינן תקינות ו/או אינן תואמות את החלון הממוגן שהוחלף -  עלות הגומיות תושת על התושב.

לא יאושר מימון לפירוק שמשות ממוגנות והרכבתן מחדש של השמשות המקוריות.

 

בקשות חריגות ותלונות:

בקשות למיגון רכבים המוחזקים בליסינג או בקשות חריגות, יוגשו באמצעות גב' פרלה משלי ממועצת יש"ע, טלפון: 02-6211999.
 
תלונות ציבור יופנו לגב' אילנה משה ממשרד הביטחון, בטלפון: 03-6976326, פקס: 03-6977875.

 

החברה אשר זכתה במכרז של משהב"ט למתן שירותי המיגון הינה א.א. גלאס

לקביעת תורים יש לפנות לטלפון

02640999 שלוחה 1

או לליאורה לשלוחה 213/214

 

 

לטופס בקשה למיגון לחצו כאן