הוספת יחידות דיור שלא בהתאם להיתר הבניה, לא מוכרת בחוק והיא הולכת ומהווה במקומות רבים מטרד על חניות, מעמיסה על תשתית וגוררת עלויות ישירות ועקיפות על כספי הציבור ביישוב ובמועצה.

על פי המדיניות שהתעדכנה לאחרונה, כל בעל נכס ישא בחיוב הארנונה עבור כל חלקי הנכס שלו. כדי להכיר בחיוב השוכרים יש להמציא היתר על פיצול הדירה כדין.

המהלך משקלל את האיזונים הנדרשים בין הרצון לעודד מגורים לבין דגש הניתן לרווחת השכנים והתושבים כולם.

אגף נכסים והכנסות עומד לרשותכם בכל עת להסבר ולסיוע. ניתן ליצור קשר דרך מוקד השירות 106 >>