תחזית מזג האויר לאזור בנימין

תאריך: 03/06/2018

 

תושבי בנימין, מוזמנים להתעדכן בתחזית מזג האויר באזורים שונים בבנימין