הארכה להגשת בקשה לקבלת סיוע לתושבי עמונה ותשעת הבתים בעפרה

תאריך: 20/09/2018

 

בהמשך להחלטת ממשלה 2178 מיום 18.12.16 ולהחלטת ממשלה 3598 מיום 25.2.18 מפורסמים תבחינים למתן סיוע קבלת הסיוע מותנית בהעברת התקציב ממשרד הפנים למוא"ז מטה בנימין.

את התבחינים וטופס בקשה לקבלת הסיוע  ניתן לראות כאן 

יש להשיב את הטופס למועצה עד לתאריך 08.10.18 (יתכן ותינתן ארכה)

כמו"כ ניתן לפנות לגזברות מוא"ז מטה בנימין ולקבלם במייל.

בכבוד רב

רו"ח עדיה וידל

חשבת מוא"ז מטה בנימין