הנחיות להדלקת מדורות בל"ג בעומר

תאריך: 15/05/2019

 

מידי שנה נפגעים אנשים רבים ונגרם נזק רב לרכוש בגלל הדלקת מדורות ל"ג בעומר באופן רשלני.

שימו לב - יש להדליק מדורות רק בשטח נקי, פתוח, המרוחק מחומרים דליקים, מתקנים, תשתיות ומבנים ובמרחק נכון מיער, מתקני גז ודלק, צמחיה וקווי חשמל. 

בין מדורה למדורה יש לשמור על 4 מטרים לפחות. מדורה תודלק רק על ידי אדם מבוגר, ולא על באמצעות נוזל כימי כגון דלק או נפט. אין להדליק מדורה אם אין בקרבתה מים, חול או אמצעי כיבוי אחר. מומלץ כי המשתתפים במדורה ינעלו נעליים סגורות וילבשו בגד ארוך. אין להשליך תרסיסים, חזיזים או קליעים למדורה. 

להנחיות כבאות והצלה לבטיחות אש בל"ג בעומר לחצו כאן