מוסדות חינוך

תאריך: 17/03/2020

 

כל מוסדות החינוך במועצה לא פועלים כולל החינוך המיוחד ושאר המסגרות.