קו חם למתן סיוע רגשי

תאריך: 19/03/2020

מועצה אזורית בנימין תמיד איתכם:

נפתח קו חם של המועצה למתן סיוע רגשי 02-9700678

להתייעצות ומתן מענה ראשוני רגשי בנושא קורונה עם אנשי מקצוע במועצה - פסיכולוגים ועובדים סוציאלים.

תושבים שמרגישים קושי אישי או עם הילדים, מוזמנים לפנות בימים א'-ה' החל מ-16:00 בבוקר ועד 20:00 בערב.