בכל המתחמים הבדיקה חינם. ניתן להגיע בלי תיאום ובלי הפנייה.
כל המתחמים פתוחים לחברי כל קופות החולים. פיקוד העורף מפעיל בשיתוף הרשויות המקומיות את מתחמי הבדיקות.

בדיקות קורונה PCR בשער בנימין (מרכז צעירים)

יום חמישי כ"ב בחשון 28.10
12:00-13:00 - מבודדים
13:00-20:00 - לשאינם מבודדים

למתחמים שאינם בבנימין (בית אל, אריאל, מודיעין, מעלה אדומים וכו') יש לבדוק באתר המתעדכן של פיקוד העורף

תוצאת הבדיקה מתקבלת מקופת החולים באמצעות SMS לרוב תוך 48 שעות. מי שלא קיבל SMS או מעוניין בפירוט נוסף יכול לפנות לקופת החולים בה הוא מבוטח.

הבידוד הוא למשך 14 יום מהחשיפה לחולה מאומת. עם זאת, הבידוד יכול להתקצר ל-7 ימים באמצעות 2 בדיקות כאשר הבדיקה השניה נערכת החל מהיום השביעי לחשיפה ויוצאת שלילית. על הבדיקה השניה להיות לפחות 24 שעות אחרי הראשונה.

מי שטרם מלאו להם 18, חייבים להגיע רק בליווי הורה או אפוטרופוס, עם ת.ז וספח בו מופיע פרטי הקטין.
אם אין אפשרות להגיע עם הורה או אפוטרופוס, יש להציג  טופס הסכמת הורים המצורף פה ממולא בכל הפרטים, בתוספת צילום ת.ז. והספח בו מופיע הקטין.

יש להגיע עם תעודה מזהה.

בבנימין שומרים על ההנחיות ומנצחים יחד את הקורונה!