יום שלישי (24.11)

בחשמונאים (אולם ספורט טוטו)

14:00-19:00

יום חמישי (26.11)

בשער בנימין מתחם החנויות בבניין החל"פ 14:00-19:00

מתחמים באזור (לא באחריות המועצה):

אריאל - יום ראשון 22.11. רח' העצמאות 3, 14:00-19:00.

בית אל- יום שני 23.11. אולם פסיפס, 14:00-19:00.