מתחמי בדיקות קורונה בבנימין לשבוע הקרוב - לחצו כאן לדף המתעדכן אונליין
עדכון המועצה הנחיות קורונה מיום חמישי כ"ג בטבת  7.1.21

החל מהלילה (חמישי) בחצות יכנסו לתקופן הגבלות נוספות בהתאם להחלטת הממשלה. הגבלות אלו יהיו במשך שבועיים לפחות, ואלו עיקרן:

מערכת החינוך

בתי הספר, גני הילדים ומעונות היום לא יפעלו. החינוך המיוחד ימשיך לפעול מלבד ימי שישי.

הגבלות התקהלות חדשות

עד 5 אנשים במבנה סגור, ועד 10 אנשים במקום פתוח. הנחייה זו כוללת גם את בתי הכנסת ולכן אסורה התפילה בהם! חתונה, ברית ולוויה ישארו לפי 10 בשטח סגור ו-20 בשטח פתוח.

מקומות עבודה

יהיו סגורים מלבד מקומות ועובדים חיוניים על פי הגדרתם בתקנות. לרשימת העבודות המוגדרות חיוניות:  https://bit.ly/3rYIj6l

תחבורה ציבורית

צמצום התפוסה באוטובוס ב-50%.

משטרת ישראל הודיעה כי היא תאכוף את הוראות הסגר ביתר שאת בכל הארץ.

* *

הגבלות השבועיים האחרונים ממשיכות להיות בתוקף ובהן:

הגבלת שהייה: אין לשהות בבית מגורים של אדם אחר.

פעילות ספורט: מותרת ללא הגבלת מרחק. היציאה והחזרה יהיו מהבית בלי רכב. 

אסורה יציאה מהבית מעבר למגבלת 1000 מטר למעט מקרים חריגים, בהם: התחסנות כנגד קורונה וביצוע בדיקות קורונה, הצטיידות במצרכים חיוניים שאין בקרבת היישוב, הליך רפואי, סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע.

מוקד השירות 106 זמין עבורכם בטלפון ובכל דרך שתבחרו

 

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד האוצר 06.01.2021

בהמשך להחלטת הממשלה מאמש (ג') על סגר הדוק החל ממחר (ה') בחצות, הממשלה אישרה במשאל טלפוני את תקנות משרד הבריאות, וזאת בנוסף לתקנות שקיימות כיום.

התקנות וההגבלות החדשות ייכנסו לתוקף החל ממחר, 8/1/21 בחצות, למשך 14 ימים, עד ליום ה-21/1/21, לפי המפורט להלן:

הגבלת הפעילות:

צמצום החריגים לאיסור על יציאה ממקום מגורים:

1. צמצום ההתקהלויות לעד 5 אנשים בשטח סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח (תוך החרגה של חתונה, ברית והלוויה, שישארו לפי הקיים היום - 10 בשטח סגור ו-20 בשטח פתוח).

2. צמצום ההיתר לצאת לצורך טיסה מחוץ לישראל למי שרכש כרטיס טיסה החל מכניסת התקנות לתוקף, למעט למטרות המפורטות בתקנות או באישור מנכ"ל משרד התחבורה.

3. צמצום פעילות ספורט מקצועי, כך שלא ניתן יהיה להפעיל מקום אימון לצורך קיום משחקים של הליגות העליונות בענפי הכדור, אלא לצורך אימון בלבד.

4. ביטול ההיתר ליציאה לצורך פעילות להפגת בדידות עבור אזרחים ותיקים (שאינה טיפול סוציאלי חיוני).

חינוך:

1. איסור על פתיחת מוסד חינוך ללומדים ולעובדים בו, למעט חינוך מיוחד והחריגים שנקבעו בסעיף 10(ג) לחוק.

2. תתאפשר פעילות פנימיה במסלול הסגור ל 30 יום לפחות, וללא אפשרות לקליטה חזרה לפנימייה לתלמיד שיצא ממנה.

תעסוקה:

1. לא תותר כניסת עובדים למקום העבודה, למעט מקומות שהוחרגו ובכלל זה מקומות עבודה המספקים שירותים חיוניים, מפעלים למתן שירותים קיומיים, ומקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי או תשתית.

2. כל מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובד במקום עבודה אם שהייתו נדרשת לשם תחזוקת המקום או לצורך המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, ובכלל זה תיקון ליקויים, שמירה, משלוחים, תשלומי שכר ועוד. בנוסף נקבעו הוראות ספציפיות לעניין מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, תעשייה ביטחונית ומפעלים תומכי ביטחון, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מועצות דתיות ומוסדות להשכלה גבוהה.

3. לרשימת מקומות העבודה החיוניים הקיימת בתקנות, נוספו עורכי הדין, במקרים שעליהם לייצג לקוחות בפני בתי משפט או מוסדות אחרים, להכין לייצוג כאמור, או לתת שירות חיוני ללקוח שאינו סובל דיחוי ולא ניתן לבצעו באמצעי דיגיטלי חלופי, וכן עובדים שנדרשים לסייע לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת או לוועדת בחירות אזורית לכנסת, לצורך קיום הבחירות הקרובות.

4. מעסיקים העומדים בתנאים השונים וימשיכו לפעול, נדרשים להמשיך לעמוד בתנאי התו הסגול. 

* רשימת ענפי העבודה המוחרגים תפורסם באתר משרד האוצר.

תחבורה:

צמצום התפוסה בתחבורה הציבורית ל- 50% (הבהרה: מדובר בצמצום בתוך האוטובוסים לעד 50 אחוז מהתפוסה).

בחירות מקדימות:

1. נקבע חריג לאיסור יציאה ממקום המגורים, על מנת לאפשר יציאת אדם לצורך הצבעה בבחירות מקדימות, וכן יציאה של מועמד או יציאה של עובד או נותן שירות, מטעם מפלגה או מועמד, לצורך היערכות לבחירות לכנסת, לרבות לבחירות מקדימות.

2. תותר הפעלת מקום קלפי לצורך קיום בחירות מקדימות. 

3. אדם הנכנס למקום קלפי לא יישאל בנוגע לקיומן של תסמינים שאינם מחייבים בידוד, כדי שלא תימנע זכותו להצביע בגין תסמינים אלה. וכן התאמה להוראות הקיימות בצו בידוד בית, בנוגע לאפשרות להציג בדיקה שלילית לגבי אדם עם חום. בנוסף חובת התשאול לא תחול בנוגע לקלפי ייעודית לאדם החייב בידוד, ככל שתיקבע קלפי כאמור.

================

תזכורת להגבלות שכבר קיימות היום, וימשיכו להתקיים גם ב-14 הימים הקרובים:

1. קביעת הגבלות על יציאה ממקום המגורים מעבר ל 1,000 מטר, למעט חריגים כמו: יציאה להתחסן, טיפול רפואי או סוציאלי, הפגנה, הליך משפטי, יציאה לצורך פעילות ספורט (שלא בדרך של הגעה למקום בכלי רכב), העברת קטין בין הוריו הפרודים, יציאה למקום עבודה או למסגרת חינוכית שפעילותה מותרת, יציאה לצורך השתתפות בהלוויה, בחתונה או בברית (בכפוף למגבלת ההתקהלות).

קנס על הפרה: 500 ₪.

2. איסור יציאה ממקום המגורים לצורך שהייה במקום מגורים של אדם אחר.

3. סגירה של מקומות ציבוריים ועסקיים למעט חנויות חיוניות: מזון, היגיינה, אופטיקה, בית מרקחת, מוצרי חשמל ומוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים בבית.

4. סגירה של יחידות אירוח וצימרים, גן חיות, ספארי שמורת טבע, גנים לאומיים, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה; מקום למתן טיפול שאינו רפואי, לרבות מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה; מקום למתן טיפול רפואה משלימה; דרייב אין לצפיה בסרטים; קניון או שוק קמעונאי ומוזאון, וכן ביטול האפשרות לפתיחת בית אוכל בדרך של איסוף עצמי.

5. ביטול האפשרות לקיים שיעורי נהיגה מעשיים ואיסור על ארגון או השתתפות בטיול מאורגן.

6. איסור על טייק-אווי, מותר שירות משלוחים.

עדכון לתושבים מוצאי שבת 26.12 - הגבלות חדשות

אלה עיקרי ההגבלות החדשות שיחולו מיום ראשון בשעה 17:00 למשך שבועיים לפחות, כפי שאישרה הממשלה:

הגבלות תנועה: עד 1,000 מטר מהבית. למעט מקרים חריגים כמו יציאה לטיפול רפואי או חתונה, לוויה וברית (כפוף לכללי ההתקהלות). מותר לצאת למקום עבודה או למקום לימודים שפעילותו מותרת.

מערכת החינוך:  בעקבות החלטת ועדת החינוך של הכנסת בצהרים, הלימודים יתקיימו בכל הכיתות, כולל לתלמידי כיתות ה' עד י'. החינוך המיוחד יפעל בכל הגילים. 

הגבלת שהייה: אין לשהות בבית מגורים של אדם אחר.

מקומות ציבוריים ועסקיים: סגורים לקבלת קהל למעט חנויות חיוניות. בית אוכל יוכל לעבוד על בסיס משלוחים (ללא איסוף עצמי).

אין שינוי בכללי ההתקהלות: עד 10 אנשים בשטח סגור. עד 20 אנשים בשטח פתוח.

פעילות ספורט: מותרת ללא הגבלת מרחק. היציאה והחזרה יהיו מהבית בלי רכב.

מתחמי הבדיקות בבנימין מתעדכנים אונליין באתר המועצה.

מוקד השירות 106 זמין עבורכם בטלפון ובכל דרך שתבחרו.

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד האוצר מיום שישי 25.12

בהתאם להחלטת הממשלה שלשום, הממשלה אישרה (במשאל טלפוני) הבוקר (ו׳) את התקנות הבאות (יהיו בתוקף למשך 14 ימים מיום ראשון 27.12.20 בשעה 17.00, עד ליום 9 בינואר 2021):

1. קביעת הגבלות על יציאה ממקום המגורים מעבר ל 1,000 מטר, למעט חריגים כמו: יציאה להתחסן, טיפול רפואי או סוציאלי, הפגנה, הליך משפטי, יציאה לצורך פעילות ספורט (שלא בדרך של הגעה למקום בכלי רכב), העברת קטין בין הוריו הפרודים, יציאה למקום עבודה או למסגרת חינוכית שפעילותה מותרת, יציאה לצורך השתתפות בהלוויה, בחתונה או בברית (בכפוף למגבלת ההתקהלות).

קנס על הפרה: 500 ₪.

2. איסור יציאה ממקום המגורים לצורך שהייה במקום מגורים של אדם אחר.

3. סגירה של מקומות ציבוריים ועסקיים למעט חנויות חיוניות: מזון, היגיינה, אופטיקה, בית מרקחת, מוצרי חשמל ומוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים בבית.

4. סגירה של יחידות אירוח וצימרים, גן חיות, ספארי שמורת טבע, גנים לאומיים, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה; מקום למתן טיפול שאינו רפואי, לרבות מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה; מקום למתן טיפול רפואה משלימה; דרייב אין לצפיה בסרטים; קניון או שוק קמעונאי ומוזאון, וכן ביטול האפשרות לפתיחת בית אוכל בדרך של איסוף עצמי.

5. בנוגע למקום המשמש לאימוני ספורט - תתאפשר הפעלה של מקום המשמש לאימון או תחרות של ספורטאי מקצועי בלבד.

6. ביטול האפשרות לקיים שיעורי נהיגה מעשיים ואיסור על ארגון או השתתפות בטיול מאורגן.

חינוך:

* לימודים כרגיל בגילאי 0-6 ובכיתות א-ד ו יא-יב.

* לא יקוימו לימודים מכיתה ה' ועד י'.

* תיאסר פעילות בשטח פתוח, יאסרו לימודים מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, לימודים בכיתות י"ג ו-י"ד שהם לימודי המשך ללימודים בתיכון המיועד לנוער נושר או בסיכון, ופעילות של תנועות נוער.

* תמשיך להתקיים פעילות לתלמידים בחינוך המיוחד ולנוער נושר ונוער בסיכון, וכן פנימיות, לימודים בכיתות עולים וגישה למוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים לצורך למידה מקוונת ממנו לתלמידים הזקוקים לכך.

* ייאסר קיום טיולים.

כמו כן, ועדת השרים לקורונה קבעה הבוקר (ו’) כי מיום 27 בדצמבר 2020 בשעה 17:00 עד יום 9 בינואר 2021 מקומות העבודה המעסיקים מעל 10 עובדים לא יוכלו לאפשר שהייה בו זמנית של עובדים בשיעור שעולה על 50% ממצבת העובדים במקום העבודה, או 10 עובדים, לפי הגבוה מביניהם, למעט חריגים אלה: מקומות עבודה המספקים שירותים חיוניים, מפעלים למתן שירותים קיומיים, מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה ומקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי או תשתית, תעשייה ביטחונית ומפעלים תומכי ביטחון (שלגביהם יחולו מגבלות אחרות). מעבר למגבלה האמורה, יידרש המעסיק להמשיך לעמוד בתנאי התו הסגול.

בנוסף, ועדת השרים לקורונה אישרה את הצעת ההחלטה של משרד הבריאות לביטול ההכרזה על אילת וים המלח כאיים ירוקים. ביטול ההכרזה ייכנס לתוקף ביום שני, 28.12.20.

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות מיום חמישי 24.12

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס את הממשלה לדיון והחלטה על הצעדים הנדרשים לבלימת העלייה בתחלואה.

הממשלה אישרה עקרונית (משרד הבריאות ינסח בהתאם להצעה זו תקנות שיובאו לאישור הממשלה במשאל טלפוני נפרד) את ההחלטה הבאה:

סגר כללי יוטל ביום ראשון הקרוב 27.12.2020 בשעה 17:00 ויחול למשך שבועיים.

ישנה אופציה להארכת הסגר בשבועיים נוספים אלא אם תושג המטרה: R<1   N<1,000

הגבלות תנועה: 1,000 מ' (למעט מקרים חריגים וכן יציאה להתחסן).

הגבלת שהייה: איסור שהייה בבית מגורים של אדם אחר (למעט משפחה גרעינית).

מסחר, בילוי ופנאי: סגורים במלואם, פרט למשלוחים (ללא איסוף עצמי). 

מקומות העבודה: היקף העסקים שאינם מקבלים קהל יצומצם ב-50% ביחס למצב הנהוג (בהתאם לסיכומים בין משרדי האוצר והבריאות).

תחבורה ציבורית: צמצום ל-50%.

התקהלויות: עד 10 אנשים בשטח סגור ועד 20 אנשים בשטח פתוח.

"איים ירוקים": הפסקת פעילות.

ספורט יחידני: יותר ללא הגבלת מרחק (יוצאים וחוזרים הביתה, ללא רכב).

מערכת החינוך: גני הילדים, כיתות א'-ד' וכן י"א-י"ב - בין השעות 8:00-16:00.

- חינוך מיוחד מוחרג ויתקיים בכל הגילאים. 

- תותר העברת ילדים בין הורים במשמורת משותפת.

מתחמי בדיקות הקורונה השבוע בבנימין (20.12.20-26.12.20)

בכל המתחמים הבדיקה חינם. ניתן להגיע בלי תיאום ובלי הפנייה.

כל המתחמים פתוחים לחברי כל קופות החולים.

שימו לב! יתכנו שינויים בלוחות הזמנים. לפני ההגעה מומלץ לעיין שוב בדף זה.

פיקוד העורף מפעיל בשיתוף הרשויות המקומיות מתחמי קורונה. לעיתים מיקומי ומועדי המתחמים עשויים להשתנות, לכן כדאי לעקוב באופן יומיומי. בדף זה נעדכן אונליין על מועדי פעילות מתחמי בדיקות הקורונה שבאחריות המועצה.

יום שישי 25.12 בשער בנימין (מתחם החנויות בבניין החל"פ) מהשעה 8:00 עד 12:00

במוצאי שבת 26.12 בחשמונאים (אולם ספורט טוטו) מהשעה 19:30 עד 23:00
יום ראשון 27.12 בשער בנימין (בניין החל"פ) מהשעה 14:00 עד 19:00.
יום ראשון 27.12 בכפר אדומים (מועדון היישוב) בין השעות 14:00 עד 19:00.
יום שני 28.12 בכוכב יעקב (אולם בית הכנסת המרכזי) מהשעה 14:00 עד 19:00.
יום שלישי 29.12 בשער בנימין (בניין החל"פ) מהשעה 13:00 עד 19:00.
יום רביעי 30.12 בחשמונאים (אולם ספורט טוטו) מהשעה 13:00 עד 19:00.
יום שישי 1.12 בשער בנימין (בניין החל"פ) מהשעה 8:00 עד 12:00.

תוצאת הבדיקה מתקבלת מקופת החולים באמצעות SMS לרוב תוך 48 שעות. מי שלא קיבל SMS או מעוניין בפירוט נוסף יכול לפנות לקופת החולים בה הוא מבוטח.

הבידוד הוא למשך 14 יום מהחשיפה לחולה מאומת. עם זאת, הבידוד יכול להתקצר ל-10 ימים, אם יתקבלו 2 תוצאות שליליות בהתאם להנחיות המפורטות כאן.

ילדים מתחת לגיל 16 צריכים להגיע עם אישור הורים הכולל צילום ת"ז של אחד ההורים. ניתן להציג דרך הנייד

למתחמים שאינם בבנימין (בית אל, אריאל, מודיעין, מעלה אדומים וכו') יש לבדוק באתר המתעדכן של פיקוד העורף: https://www.oref.org.il/12605-17147-he/Pakar.aspx

בתחילת כל שבוע מתפרסמים מתחמי בדיקות הקורונה בקבוצות "בנימין עכשיו". להצטרפות: https://binyamin.org.il/news/9/

בבנימין שומרים על ההנחיות ומנצחים יחד את הקורונה!

תלמידי כיתות ה'-ו' חוזרים לבתי הספר. גם גני הילדים חוזרים ל-6 ימים - עדכון להורים מתאריך 23.11.20 בשעה 22:20

מחר (שלישי) יחזרו בשעה טובה תלמידי כיתות ה'-ו' לבתי הספר. גם גני הילדים חוזרים ל-6 ימים.

- הלימודים בכיתות ה-ו יהיו בקפסולות בהתאם למתווה משרד החינוך שאושר ממש עכשיו בקבינט. במסגרת המתווה כתות א'-ב' לא ילמדו יותר בקפסולות וישובו לכיתות הרגילות.

- ברוב מוחלט של בתי הספר בבנימין והיכן שזה התאפשר מבחינת כוח אדם ומספר כיתות, התלמידים (ה-ו) ילמדו 5 ימים בשבוע לפחות.

- גני הילדים: המתווה החדש, יחד עם נתוני התחלואה הנמוכים במועצה ב"ה, מאפשרים לנו בשעה טובה להשיב את גני הילדים לפעילות גם ביום שישי כבר השבוע.

נהיה עם אצבע על הדופק ואם יהיו שינויים ברמת התחלואה נדע לעשות התאמות.

בהצלחה לתלמידנו היקרים ולצוותים החינוכיים אחרי תקופת ניתוק ממושכת

נאחל שגרה ארוכה ובריאה!

אפשרות להתפלל במבני ציבור עדכון מתאריך 22.11.20

ניתן לערוך תפילות במבני הציבור

המועצה מאפשרת להשתמש במבני הציבור (מעונות, גנים, בתי ספר וכדו') לצורך קיום מניינים בהתאם לכללי הבריאות. יש לתאם עם ועד היישוב/המזכירות. (מזכירי היישובים הונחו לעשות זאת בתאום עם מנהלי מוסדות החינוך)

קוצרה תקופת הבידוד ל-12 יום אחרי 2 בדיקות שליליות עדכון מיום חמישי  12.11.20

משרד הבריאות הודיע כי מהיום (חמישי) תקופת הבידוד מתקצרת ל-12 יום (במקום 14) ובלבד שיתקיימו 2 התנאים הבאים יחד:

1. לא הופיעו למבודד תסמינים בכל תקופת הבידוד.

2. קבלת 2 תשובות שליליות בבדיקת קורנה כאשר הבדיקה השניה נעשתה החל מהיום העשירי לחשיפה לחולה המאומת, והבדיקה הראשונה היתה לפחות 24 שעות לפני הבדיקה השניה.

(משרד הבריאות מזכיר כי מבודד צריך לדווח על כניסתו לבידוד ומציין כי הודעה על שחרור מבידוד לאחר 12 יום תישלח במסרון למבודד)

לו"ז מתחמי בדיקות הקורונה בבנימין והאזור מתפרסם בכל תחילת שבוע בקבוצות הווטסאפ והטלגרם של 'בנימין עכשיו'.

להצטרפות: https://binyamin.org.il/news/9/

היום (חמישי) מתחם הבדיקה בשער בנימין פתוח בין השעות 14:00 ל-20:00.

המתחם בבית אל (לא באחריות המועצה) יפעל מחר (שישי) בין השעות 9:00 ל-13:00 באולם פסיפס.

פתיחת חנויות ממחר (ראשון 08.11.20) 

מתאפשרת פתיחת כל החנויות, והכניסה אליהן מותרת ל-עד 4 לקוחות יחד. חנויות שנמצאות בקניונים הגדולים עדיין לא יכולות לפתוח.

ההקלות בהנחיות ממחר (ראשון) מתאריך 01.11.20 בשעה 19:51

עיקרי ההקלות:

הלימודים בכיתות א'-ד' מתחדשים: בבנימין 5 ימים בשבוע.

מותרת תפילה במבנה עד 10 איש במרחקי 2 מטרים ועם מסיכות. (בחוץ מותר עד 20)

טיפול לא רפואי בגוף האדם מותר (כולל ספר, טיפולי יופי, קוסמטיקה, עיסוי). הותר גם: רפואה משלימה, כולל בריכה טיפולית וטיפול במים.

צימרים - בהתאם להנחיות שנקבעו בתקנות החדשות.

 

 

 

 

 

 

עדכון ראש המועצה להורי ילדי הגנים והמעונות מתאריך 18.10.20 בשעה 19:55

שלום להורי ילדי המעונות והגנים,

מספר עדכונים:

 • אמש בשעת לילה מאוחרת החליטה הממשלה לאסור הגעת עובדים הגרים באזורים המוגדרים "אזור מוגבל". אל תוך הלילה עשינו במועצה מאמצים למצוא כוח אדם חלופי על מנת לפתוח כמה שיותר מסגרות חינוך, אך נותרו מספר קטן של גנים אותם לא היה ניתן לפתוח היום.
 • לכל אורך היום אגף החינוך פעל במרץ כדי למצוא תגבור למטפלות, לסייעות ולגננות שלא יכולות להגיע. כשהמטרה שלנו היא פתיחת כל הגנים והמעונות בבנימין.
 • בנוסף, קיימנו הערכות מצב בנוגע ליישום כללי הבריאות וכן שקלנו כיצד מגדילים ראש ואחריות ומצמצים תחלואה וגם מונעים בידודים. בעצה עם גורמי הבריאות והחינוך העדפתי להוריד למינימום את התחלופה בין אנשי הצוות בגנים ולשם כך אנחנו מפחיתים את יום שישי מימי הפעילות בגנים - זה יאפשר לנו את פתיחת כל הגנים בבנימין וכן כאמור יצמצם חשיפה. הגנים יפעלו בימים א'-ה' בכל בנימין.

בעז"ה ממחר (יום שני): 

גני הילדים

כל גני הילדים בבנימין יפעלו בין הימים ראשון עד חמישי, וביום שישי תהיה פעילות זום ככל שיתאפשר. (אם תהיה החרגה כלשהיא שאינה צפויה, תקבלו על כך עדכון מצוות הגן)

מעונות

פעילות רגילה בכל ימות השבוע. היום (ראשון) פעלו 95% מהמעונות באופן חלק. ממחר כולם יפעלו מלבד 5 כיתות סך הכל להן טרם מצאנו פתרון סופי. המנהלות יעדכנו ישירות את ההורים הרלוונטים.

צהרונים

פעילות כרגיל.

גני החינוך המיוחד לא יושפעו מהשינוי והם יפעלו כמו שהיה עד כה.

חשוב לי שתדעו שמלבד כללי הבריאות שאנו נוקטים, חלקם כהמשך ללקחים שצברנו מהחודשים האחרונים במוסדות המועצה, משרד הבריאות הקים עבור התושבים מספר נקודות בדיקה בבנימין כדי שהצוותים החינוכיים יוכלו להיבדק בקלות.

אנחנו מעודדים אותם לעשות זאת - זה ישמור על בריאות הילדים ובריאות משפחות הצוותים וכן על ימנע בידודים רבים.

תודה לאגף החינוך על המאמצים והפעולות שעוד ממשיכות עכשיו, כמעט בלי הפסקה מאז צאת השבת.

 

בשורות טובות,

שלכם,

ישראל גנץ

עדכון על הקלות הסגר שיחולו מיום ראשון ועל חזרת הילדים למעונות ולגנים בתאריך 16.10.20 בשעה 15:05

בהתאם להחלטת הממשלה, מוסדות החינוך בבנימין לילדים עד גיל 6 ישובו לפעילות ביום ראשון.

מעונות: יפתחו בשעה 8:00 (על מנת להכין את המעון להגעת הילדים). גננות וסייעות יוכלו להביא את ילדיהם בשעה 7:45.

גנים: יפתחו ביום ראשון בשעות הרגילות.

צהרונים: יפתחו כרגיל ביום ראשון, כולל הזנה.

יודגש כי חלק מההחלטות הנוגעות לתפעול המוסדות תחת כללי הבריאות עדיין לא התקבלו בממשלה. לכן, אם יהיה שינוי נעדכן על כך.

דגשים להורים ופרטים נוספים 

הקלות על מגבלות הסגר מיום ראשון:

הממשלה אישרה כעת מספר הקלות שיחולו מיום ראשון, ועיקרן:

פתיחת מקומות העבודה ללא קהל.

יותר איסוף עצמי ממסעדות (טייק אווי).

תותר יציאה מהבית לכל מרחק וצורך.

יבוטל האיסור לבקר בבתים אחרים, ובלבד שיעמדו במגבלת ההתקהלות.

כללי ההתקהלויות לא משתנים: במרחב פתוח – עד 20 איש; בחלל סגור – עד 10.

יתר ההגבלות נשארות כפי שהיו. ובכלל זה עדיין אסורה התפילה בבתי הכנסת.

כיום מועצת בנימין היא רשות ירוקה. בואו נשמור על זה!

בשבוע הבא יפעלו מספר מתחמי בדיקות קורונה בבנימין:

בטלמון, בחשמונאים ובשער בנימין.

עקבו אחר המקומות והזמנים המדוייקים אותם נפרסם ביום ראשון.

הגברת מספר הבדיקות משפרת את ציון וצבע היישוב!

עדכון להורים - חזרה ללימודים של ילדי המעונות והגנים בתאריך 16.10.20 בשעה 10:57

בהתאם להחלטת הממשלה, מוסדות החינוך בבנימין לילדים עד גיל 6 ישובו לפעילות ביום ראשון.

מעונות - יפתחו בשעה 8:00 על מנת להכין את המעון להגעת הילדים. גננות וסייעות יוכלו להביא את ילדיהם בשעה 7:45.

גנים – יפתחו ביום ראשון בשעות הרגילות.

צהרונים - יפתחו גם כן כרגיל ביום ראשון כולל הזנה.

יודגש כי חלק מההחלטות הנוגעות לתפעול המוסדות תחת כללי הבריאות עדיין לא התקבלו בממשלה. לכן, אם יהיה שינוי נעדכן על כך.

 

עשינו כל מאמץ על מנת להערך לפתיחה ביום ראשון וברוך השם הצלחנו. נא קראו את הדגשים החשובים לכם ההורים:

דגשים לידיעת הורי המעונות והגנים:

במעונות היום:

הימים הראשונים הם תמיד ימים מאתגרים לילדים ולצוותים. למרות הזמן הארוך בבית לא יהיו ימי הסתגלות. יחד עם זאת אנחנו ממליצים להורים שיודעים שלילד שלהם ההסתגלות קשה יותר ושיכולים טכנית לרווח מעט את החזרה, לעשות זאת.

נזכיר כי על כולנו החובה להקפיד הקפדה יתירה על הכללים:

▪ אין כניסה כלל למעון (למרות הקושי)

▪ לא ניתן להביא את הילד עם אח קטן

▪ כל ספק של חום וכד בבית או אצל הילד להחמיר ולא לשלוח שלא נכנס חלילה לבידודים

▪ גם אנחנו נקפיד ככל הניתן ולא נכניס אנשים מבחוץ לכיתות ונשתדל ככל הניתן לשמור על כל כיתה בנפרד. נעמוד בכללי משרדי הממשלה.

▪ להזכירכם מחנכות המעון לא צריכות לעטות מסיכות

בגני הילדים:

בהתאם להחלטת הממשלה, ביום ראשון הקרוב, 18.10.20 ייפתחו גני הילדים כרגיל וכן פעילות הצהרונים. המועצה, הגננות והסייעות נערכו מבעוד מועד לפתיחת הגן ולפעילות באופן בטוח ומוגן.

חשוב שנזכור, הקורונה עדיין כאן ועלינו להקפיד מאוד על הנהלים, על מנת לצמצם הדבקות ובדודים של קבוצות שלמות. אנא קראו בעיון ופעלו בהתאם וכן הסבירו והנחו את ילדיכם לפי ההוראות דלהלן:

הצהרות בריאות

יש למדוד חום לילד בכל בוקר, למלא הצהרת הבריאות (מצ"ב כאן) בכל יום ולמסור לצוות הגן בכל בוקר בגן או לחלופין למלא הצהרת בריאות מקוונת.

ציוד אישי ומזון

על כל ילד להביא חפצים אישיים לכל היום, בקבוק מים, אוכל לכל היום, וכל ציוד נוסף שהילד זקוק לו במהלך היום (רצוי לצייד את הילדים במיכל קטן של אלכוג'ל לשימוש אישי).

לא תותר כניסת זרים- מפעיל חיצוני לא יוכל להיכנס לתוך הגנים. הורים ילוו את ילדיהם עד לפתח הגן.

 

הנחיות לגבי ילד חולה/ נדרש לבידוד

הכלל החשוב הוא אם יש ספק - אין ספק!

חל איסור מוחלט להביא ילד שמרגיש לא טוב או ילד שנדרש להיכנס לבידוד.

ילד שיפתח תסמינים במהלך היום, יבודד משאר הקבוצה ובאחריות ההורים לאסוף אותו מידית ככל האפשר. לשם כך היו זמינים בבקשה בכל שעה בה נמצא הילד במסגרת.

במידה וקיבלתם הודעה  מכל גורם מוסמך שהוא על כך שילדכם נדרש להיכנס לבידוד במהלך שעות הפעילות במסגרת או בהיותו בבית, נא עדכנו את הצוות מידית ופעלו על פי ההנחיות הנ"ל.

תודה לכם מראש על שיתוף הפעולה ובע"ה אנו מקוים שכך נוכל למנוע הדבקות או בידודים מיותרים.

בכל שאלה ניתן לפנות לאגף החינוך 02-9977103 או למוקד השירות 106 של המועצה.

בכל שאלה או התייעצות בתחום הרגשי ניתן לפנות לחנוך ירס מנהל השירות הפסיכולוגי במספר 052-5666230.

נספח א '- הצהרת בריאות לילד

שם התלמיד/ה:      

מס' זהות:      

אני מצהיר כלהלן:

 1. מדדתי חום לילדי/ילדתי סמוך ליציאתו למוסד או לגוף המקיים פעילות חינוך ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל-38 מעלות צלזיוס.
 2. ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה. לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין.
 3. למיטב ידיעתי אין לילדי שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.
 4. למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/הייתה במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
 5. למיטב ידיעתי לילדי/ילדתי לא היה חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס ב-48 השעות האחרונות.

ילדי/ילדתי לא היה/הייתה ב-14 הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד.

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות בתאריך 15.10.20 בשעה 18:47

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס היום את קבינט הקורונה להחלטה בעניין השלב הראשון של תכנית היציאה. קבינט הקורונה אישר היום (חמישי) עקרונית את הצעת משרד הבריאות וממונה הקורונה לכניסת שלב ראשון בהקלות על הסגר החל מיום ראשון הקרוב, 18.10.20, אלא אם יחול שינוי במגמת התחלואה ואז הדברים ייבחנו מחדש.

תנאי הסף לפתיחת השלב הראשון: ממוצע 2,000 נדבקים ביום, מקדם הדבקה 0.8.

שרי הקבינט החליטו כי אם בעקבות הפתיחה התחלואה תחמיר ותעלה – נעצור את יישום תכנית היציאה ונחזיר מגבלות.

לגבי אזורים עם רמת תחלואה גבוהה יתקיים דיון נפרד בוועדת השרים להכרזה על אזור מוגבל עד מוצ"ש.

הקבינט ישלים את הדיון ביעדים ובשאר מרכיבי התכנית במהלך הימים הקרובים.

על פי ההחלטה, להלן השלב הראשון בתכנית היציאה:

1.      אפשרות לפתיחת מקומות עבודה ללא קהל.

2.      איסוף עצמי ממסעדות (טייק אווי).

3.      פתיחת מעונות יום וגני ילדים בגילאי 0-6, לפי מתווה שיאושר על ידי משרד הבריאות.

4.      פתיחת שמורות טבע, גנים לאומיים וחופים.

5.      פתיחת רחבת הכותל המערבי וכנסיית הקבר לתפילה במתווה שייקבע ע"י משרד הבריאות, בט"פ ומל"ל לפי קפסולות. כמו כן הר הבית ייפתח.

6.     הסרת מגבלות יציאה מהבית.

7.      יבוטל האיסור לבקר בבתים אחרים, ובלבד שיעמדו במגבלת ההתקהלות.

8.      התקהלויות: במרחב פתוח – עד 20 איש; בחלל סגור – עד 10.

יתר ההגבלות נשארות כפי שהיו.

*עד מחר הממשלה והקבינט יתבקש לאשר את התקנות הפרטניות בעניינים אלו שיביא משרד הבריאות.

הציבור מתבקש להקפיד על שמירת ההנחיות כדי לאפשר את המשך העמידה בירידת התחלואה בהתאם ליעדים אותם קבע משרד הבריאות. כך ניתן יהיה להמשיך בשלבי ההקלות הבאים.

עדכון הנחיות מתאריך 01.10.20 בשעה 22:11

במסגרת המאבק בנגיף הקורונה ובעקבות העליה בתחלואה, הממשלה האריכה את התקנות לתקופת החגים עד ליום רביעי, 14.10.2020 והוסיפה מגבלות חדשות, גם לחג הסוכות. להלן ההגבלות לתקופה זו:

יציאה מהבית - חל איסור לצאת מהבית למרחק של מעל 1,000 מטר מלבד מקרים חריגים. יודגש כי גם בטווח זה, חל איסור לשהות במקום שאינו מקום המגורים למעט המקרים שהוגדרו בתקנות.

יציאה מתחומי היישוב - חל איסור לעבור בין יישובים, גם אם מדובר בפעילות חיונית, אלא אם כן לא ניתן לבצעה בתחום היישוב.

קבלת קהל - חל איסור לפתוח עסקים לקבלת קהל מלבד שירותים ומוצרים חיוניים.

מקומות עבודה - חל איסור על מעסיקים לאפשר הגעה של עובדים למקום העבודה, למעט מקומות עבודה שנקבעו ככאלה המספקים שירות קיומי או חיוני, ולמעט כניסת עובדים שנדרשים לשם המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה.

פעילויות חינוכיות - מערכת החינוך כולה סגורה למעט מסגרות בהן הותר המשך פעילות כמו מסגרות החינוך המיוחד. אם מתאפשרת למידה מרחוק – ניתן לקיימה.

יציאה מהארץ - יציאה למטרת נסיעה לחו"ל מותרת לכל מי שרכשו כרטיסי טיסה עד לתאריך 25.09.2020. הרוכשים מעבר למועד זה לא יוכלו לממש את כרטיס הטיסה שירכשו, אלא אם כן קיבלו היתר מיוחד ממשרד התחבורה.

התקהלות - במקומות בהם מותרת השהייה – עד 20 איש בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה.

תפילות - ניתן לקיים תפילות בשטח פתוח בלבד וברדיוס של עד 1,000 מטר מהבית, בכפוף למגבלת ההתקהלות של עד 20 איש ולשמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.

הפגנות - ברדיוס של עד 1,000 מטר מהבית, בכפוף למגבלת ההתקהלות של עד 20 איש ולשמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. - תוקף הנחיה זו עד ל-7.10.2020.

חג סוכות - אין לעשות סוכות משותפות לאנשים שלא גרים באותו מקום מגורים. סוכה תשמש אך ורק אנשים הגרים באותו מקום מגורים, ללא אורחים. אין להקים סוכות משותפות גם בבניין משותף. - תוקף הנחיה זו עד ל-12.10.2020.

ארבעת המינים - חל איסור על פתיחת שווקים והפעלת דוכנים. ארבעת המינים יוכלו להימכר בחנויות חיוניות או בחנויות שמוכרות את ארבעת המינים בלבד.

תחבורה ציבורית - פועלת באופן מצומצם.

הודעה לתושבים מתאריך 25.09.20 בשעה 18:01

הממשלה אישרה במשאל טלפוני את התקנות הבאות:

1. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה - הגבלות שהייה במרחב הציבורי:

תקנות משרד הבריאות למגבלות נוספות בסגר המלא שהחל היום בשעה 14:00.

להלן המגבלות שהתווספו:

א. היציאה המותרת ממקום המגורים לפעולה או למטרה שהותרה, תהיה רק בתחום היישוב בו מצוי מקום המגורים של האדם (למשל קניה במרכולים או מוצרי פארם). למעט, לגבי פעולות או מטרות שלא ניתן לבצע ללא יציאה מיישוב מגוריו של אדם (למשל, עובד חיוני היוצא למקום עבודתו המצוי מחוץ לעיר, או אדם היוצא לסייע לאדם בעל קושי המתגורר ביישוב אחר).

ב. לא תותר יציאה ממקום המגורים לטיסה, למעט אחת מהסיבות הבאות בלבד:

לפעולה או למטרה המותרת לפי התקנות (כגון לצורך רפואי)

*בנוסף, ועל מנת שלא לפגוע בהסתמכות של הנוסעים שרכשו כרטיסי טיסה עד ליום זה, תותר טיסה של מי שרכש כרטיס טיסה עד להיום 25.9.20, לכל צורך.

*ייקבע מנגנון של אישורים חריגים על-ידי מנכ"ל משרד התחבורה, לגבי טיסה של אדם שאינה לאחד הצרכים המותרים, ולמי שרכש כרטיס אחרי התאריך שנקבע (25.9).

ג. תבוטל אפשרות היציאה לצורך טיפול "רפואה משלימה", ותאסר האפשרות לפתוח מקום ציבורי ועסקי למתן טיפולי רפואה משלימה לציבור.

**יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהאפשרות לקבלת טיפול רפואי, שבהתאם לחוק כולל טיפול על ידי כל מטפלי מקצועות הבריאות: פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח וכירופרקט.

ד. הפעלת מקום לאימון של ספורטאי תתאפשר רק עבור ספורטאי בין לאומי, ולא עבור כל ספורטאי תחרותי.

ה. תותר יציאה לברית או הלוויה - רק של בן משפחה קרוב (סבא, סבתא, הורה, בן זוג או הורה של בן זוג, אח או אחות וילדיהם, דוד ודודה).

ו. תותר יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי גם למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד.

2. החלטה על הקצאת חיילים לסיוע למשטרת ישראל במשימת אכיפת הוראות חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה.

הממשלה אישרה הקצאת 500 חיילים נוספים לתגבור משטרת ישראל לצורך משימה זו כך שמספר החיילים הכולל יעמוד על 1,500 חיילים. על פי המנגנון שנקבע בהחלטת הממשלה, ניתן יהיה להגדיל את מספר החיילים ב-500 נוספים בהסכמת שר הביטחון והשר לביטחון הפנים.

3. מוקדם יותר הבוקר אישרה הממשלה במשאל טלפוני תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה - הגבלת פעילות במקומות העבודה.

להודעה המלאה המאגדת את הגבלות הפעילות המעודכנות במקומות העבודה לחצו כאן

 

הודעה לתושבים מתאריך 17.09.20 בשעה 16:59

תקנות הממשלה לתקופת סגר חגי תשרי

בהתאם לתקנות, החל מיום שישי , 18.9 יחולו ההגבלות אלה:

הגבלות על יציאה ממקום המגורים

מותרת יציאה ממקום המגורים, עד למרחק של 1000 מטרים בלבד.

הגבלה זו מאפשרת לצאת למרחב הציבורי (לרבות פארקים וגינות שעשועים) בתוך מרחק 1000 מטרים.

בנוסף, ניתן לצאת מעבר לטווח ה – 1000 מטרים לאחת מהמטרות הבאות, וחזרה לבית:

 • הגעה של עובד/חייל למקום עבודתו
 • הצטיידות בתרופות, במזון ומוצרים ושירותים חיוניים
 • סיוע לאדם בעל קושי או מצוקה
 • טיפול רפואי, טיפול פסיכולוגי, טיפול ברפואה משלימה (עם מטופל אחד בלבד) ויציאה למסגרות רווחה ולטיפול סוציאלי חיוני
 • יציאה לכנסת/ להפגנה/ להליך משפטי/ לתרומת דם
 • יציאה לפעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים הגרים יחד – ללא הגבלת מרחק, ובתנאי שהיציאה לפעילות היא ממקום המגורים, שלא באמצעות רכב.
 • יציאה להשתתפות בהלוויה או ברית
 • יציאת אישה לטבילה במקווה
 • בעל תפילה (חזן או תוקע בשופר) שקיבל אישור לכך מהמשרד לשירותי דת לשם השתתפות בתפילות הימים הנוראים.
 • טיפול חיוני בבעלי חיים
 • העברה של קטין בין הורים שלא חיים יחד, או העברת קטין שלו הורה יחיד שיוצא לצורך חיוני, להשגחת אדם אחר.
 • הגעה למסגרת יום חינוכית שפעילותה מותרת (חינוך מיוחד, ילדי עובדים חיוניים)
 • יציאה לשדה"ת לצורך טיסה מחוץ לישראל, 8 שעות טרם הטיסה
 • יציאת דיירים במסגרות רווחה, בעלי מוגבלות, לביקורים אצלם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, וביקורים של בני המשפחה במסגרות.
 • יציאה לאזכרה לחללי מלחמת יוה"כ של בני משפחה מדרגה ראשונה

יובהר כי יציאה לתפילה, גם לפי מתווה ימים נוראים – כפופה להגבלת מרחק של 1000 מטרים.

בתקופה שמיום ה' בתשרי (23.9.20) ועד יום י"ג בתשרי (1.10.20), מותרת יציאה ממקום מגורים גם לצורך רכישת ארבעה מינים, מוצרים לבניית סוכה וכן לקיום מנהג כפרות. כמו כן באותה תקופה מותרת פתיחה של מקום למכירת הנ"ל או מקום המשמש לקיום מנהג כפרות.

הגבלת שהייה

 • חל איסור על שהייה בבית מגורים של אדם אחר (שלא למטרה מותרת, כגון לצורך ביצוע עבודה, או סיוע לאדם בעל קושי).
 • חל איסור על שהייה בחוף ים, למעט לצורך ביצוע פעילות ספורט מותרת בלבד (של אדם יחיד/אנשים הגרים יחד, בהגעה ממקום המגורים ולא באמצעות רכב)

כללי התנהגות במרחב הציבורי

איסור התקהלות – עד 10 אנשים במבנה ו – 20 בשטח פתוח

שמירת מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם ככל הניתן

הגבלות על מספר נוסעים ברכב – עד 3 אנשים (למעט אנשים הגרים יחד), ונוסע נוסף בכל ספסל אחורי נוסף.

הגבלות על פעילות מסחר, בילוי ופנאי

חל איסור על פתיחת עסקים ומקומות הפתוחים לציבור (כולל מסחר, מסעדות, בריכת שחיה, מכון כושר, מספרה, מכון יופי, מקומות בילוי ופנאי, בתי מלון) וכן קבלת קהל במקומות עבודה. אין הגבלה לעובד להיכנס לעסק, שלא לצורך פתיחה לציבור (למשל לביצוע עבודות תחזוקה, סידור סחורה וכו').

חריגים:

 • חנויות חיוניות: חנויות מזון, אופטיקה, בית מרקחת ומוצרי היגיינה, מוצרים לתחזוקת הבית, מכבסה, מוצרי תקשורת ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים
 • קבלת קהל במקומות עבודה חיוניים, לגבי שירות חיוני שלא ניתן לקבל מרחוק (שירותי דואר, בנק וכו')
 • מלונות ויחידות אירוח – כאשר המקום משמש חלופת מגורים (ארוכה או קצרת טווח) עבור מי ששוכר את המקום (כגון, עובדים זרים וכו') – ללא שימוש בשטחים ציבוריים, בריכות וכו; בנוסף, חריג זה כולל מלונות למבודדים, או מלוניות המיועדות לשימוש של מטופלים ובני משפחות, לצד מוסד רפואי.
 • מקום המשמש לאימון של ספורטאי תחרותי מקצועי, שאושר על ידי מנכ"ל משרד התרבות והספורט

יובהר – כי מותר להפעיל חנויות מזון וחנויות חיוניות בלבד המפורטות לעיל, בתוך קניון או שוק.

מתווה תפילות בראש השנה וביום כיפור

ניתן להגיע למקום שנערכת בו תפילה בציבור בטווח של 1000 מטרים בלבד ממקום המגורים.

בשטח פתוח – בקבוצות קבועות של עד 20 אנשים, עם מרחק בין הקבוצות וסימון פיזי, מושב ריק בין אנשים שלא גרים יחד וללא הגשת מזון.

במבנה  - הושבה במתחמים בקבוצות קבועות של עד 25 / 10  (כתלות באזור כתום/אדום), מחיצות ניילון בין המתחמים, שמירת מרחק בין המתחמים, הצבת שלט עם מס' המתפללים המותר, גודל המקום, וכללי הפעלה, שמירת 2 כיסאות מרחק בין אנשים שלא יושבים יחד, וללא הגשת מזון.

התפוסה המותרת לגבי תפילה במבנה בימים נוראים:

 • באזור אדום – עבור 2 הכניסות הראשונות עד 30 אנשים, עבור כל כניסה נוספת עוד 20 אנשים.
 • באזור כתום – 50 אנשים עבור כל כניסה.

בכל מקרה, מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל