תושבי בנימין באים להתחסן. בני 60+ ועובדי רפואה מוזמנים לקבוע תור דרך קופות החולים ולהגיע להתחסן במוקדים השונים.
חברי מכבי, כללית ולאומית יתחסנו בשער בנימין (בבניין החל"פ) או במוקד קרוב יותר ליישובם כפי שימסר מהקופה.

עובדי ההוראה במוסדות החינוך בבנימין יעודכנו על ידי אגף החינוך מיד כשיהיה ניתן להגיע ולהתחסן.