בנימין מתחסנת וחוזרת לשגרה!

מתחמי חיסונים של המועצה ופיקוד העורף ביישובי בנימין:

גם מחלימים שעברו 3 חודשים מהחלמתם נקראים להגיע ולקבל חיסון.

אין כרגע מתחמי חיסונים

גילאי 16-18: נדרשת נוכחות הורה או אישור חתום מההורה טופס הסכמה הורה לחיסון קורונה להורדה עם צילום ת"ז ההורה וספח בו הילד מופיע. 

במתחמי המועצה החיסון השני ינתן באותו מקום בדיוק 3 שבועות לאחר החיסון הראשון. המתחסן יקבל זימון בסמס לחיסון השני או יבדוק כאן על מועד פתיחת המתחם.