לחצו על האגף המבוקש לצפייה בבעלי התפקידים ודרכי התקשרות עימם

לשכת יו"ר וסיו"ר המועצה לשכת מנכ"ל מרכזיה איכות השירות אגף ביטחון אגף חינוך מרכז חוסן - מרכז גוונים מנהל תפעול אגף משאבי אנוש האגף לשירותים חברתיים אגף הנדסה אגף נכסים והכנסות "תקשורת והסברה" תיירות בנימין מנהל כספים מתנ"ס גביה בקרה תקציבית רכב ובטיחות רכש ומחסן מכרזים יחידת מידע גאוגרפי מחשבים בדק בית וניקיון בתי ספר יסודיים בתי ספר על יסודיים