לחצו על האגף המבוקש לצפייה בבעלי התפקידים ודרכי התקשרות עימם

לשכת יו"ר וסיו"ר המועצה לשכת מנכ"ל מרכזיה אגף ביטחון אגף חינוך מרכז חוסן - מרכז גוונים מנהל תפעול אגף משאבי אנוש אגף רווחה אגף הנדסה אגף נכסים והכנסות "תקשורת והסברה" תיירות בנימין מנהל כספים מתנ"ס גביה בקרה תקציבית רכב ובטיחות רכש ומחסן מכרזים יחידת מידע גאוגרפי מחשבים בדק בית וניקיון בתי ספר יסודיים בתי ספר על יסודיים