טפסים בקטגוריה:
שם הטופס טופס להורדה טופס מקוון
נוהל מסירת שכונה למועצה.pdf
פירוט תרשים הזרימה לאישור השכונה.pdf
תרשים זרימה אישור שכונה במועצה.pdf
נוהל מסירת שטח למועצה.pdf