טפסים בקטגוריה:
שם הטופס טופס להורדה טופס מקוון
ביגוד 2019
הבראה שנתי 2019
חוברת קליטה לעובד
טופס נסיעות (בהתאם לרפורמה)
שאלון אישי לעובד חדש
טופס הצטרפות הסתדרות העובדים ביחד בשבילך
שאלון אישי לעובד זמני
כרטיס עבודה ידני
טופס 101 לשנת 2019
שאלון אישי לעובדת שחזרה מחופשת לידה
שאלון אישי לעובדת שחזרה מחל"ת
נוהל הפסקת עבודה
טופס הפסקת עבודה - התפטרות העובד
טופס הפסקת עבודה - פיטורין
טופס בקשת הלוואה לעובד
בקשה לזכאות גמול השתלמות בדרוג מנהלי
גמול השתלמות - תשלום אגרה
טופס ליווים חודשי
טופס מסלול נמרץ א' - לעובדים סוציאלים בלבד
טופס מסלול נמרץ ב' - לעובדים סוציאלים בלבד
טופס קלע - לעובדים סוציאלים בלבד
דוח עבודה ללא גננת או ללא סייעת נוספת
דמי הבראה לשנת 2018
טופס נוהל עבודה נוספת
שאלון אישי למועמד - לצירוף לקורות חיים
סיעות גנים - תיאור ותנאים תש"פ