טפסים בקטגוריה:
שם הטופס טופס להורדה טופס מקוון
הסכמת שכנים לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה.pdf
בקשה לפטור מהחובה להתקין ממד.pdf
הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה.pdf
טופס הצהרת מהנדס.pdf
הצהרת מתכנן השלד.pdf
פטור מהגא.pdf
תדריך להגשת בקשה להיתר בנייה.pdf