טפסים בקטגוריה:
שם הטופס טופס להורדה טופס מקוון
פירוט תמיכות לעמותות ומוסדות 2019
תבחינים למתן תמיכות 2019
פירוט תמיכות לעמותות ומוסדות 2018
נוהל פיקוח ובקרה בתחום התמיכות
תבחינים למתן תמיכות 2018
טיוטת תיקון מבחני תמיכה לשנת 2018
פירוט תמיכות לעמותות ומוסדות 2017
טופס בקשה למתן תמיכות למוסדות 2017
טופס בקשה למתן תמיכות לעמותות 2017
תבחינים למתן תמיכות 2017
פירוט תמיכות לעמותות ומוסדות 2016
טופס בקשה למתן תמיכות לעמותות 2016
טופס בקשה למתן תמיכות למוסדות 2016
תבחינים למתן תמיכות 2016
פירוט תמיכות לעמותות לשנת 2015