טפסים בקטגוריה:
שם הטופס טופס להורדה טופס מקוון
הצהרה על הרחבת נכס
טופס בקשה להפרדת נכסים
הוראת קבע - שכר לימוד מעונות
הצהרה על נכס ריק - ארנונה
הוראת קבע לארנונה - כרטיס אשראי
הצהרה על תיקון נזילת מים
טופס בקשה להנחה זמנית במעון
טופס הצהרה על נפשות לצורך מכסות מים
טופס בקשה להנחה בארנונה
הוראת קבע - ארנונה
טבלת רמת הכנסה להנחה
צו ארנונה לשנת 2013
צו ארנונה 2014
צו ארנונה 2015
צו ארנונה 2017
צו ארנונה נעלה 2016
צו ארנונה נעלה 2017
צו ארנונה 2018
עדכון תעריפי המים 1.7.2019