טפסים בקטגוריה:
שם הטופס טופס מקוון טופס להורדה
הוראת קבע לארנונה - כרטיס אשראי
הוראת קבע - ארנונה
הצהרה על הרחבת נכס
טופס בקשה להפרדת נכסים
הוראת קבע - שכר לימוד מעונות
הצהרה על נכס ריק - ארנונה
הצהרה על תיקון נזילת מים
טופס בקשה להנחה זמנית במעון
טופס הצהרה על נפשות לצורך מכסות מים
טופס בקשה להנחה בארנונה
טבלת רמת הכנסה להנחה
צו ארנונה 2020
צו ארנונה 2019
צו ארנונה 2018
צו ארנונה 2017
צו ארנונה 2015
צו ארנונה 2014
צו ארנונה לשנת 2013
צו ארנונה נעלה 2016
צו ארנונה נעלה 2017
עדכון תעריפי המים 1.7.2019