טפסים בקטגוריה:
שם הטופס טופס מקוון טופס להורדה
טופס בקשה לקבלת תמיכה
טופס בקשת תמיכה 2019
טופס דיווח על שימוש בכספי התמיכה
דוח פיקוח 'שימוש בכספי תמיכות המועצה'
התחייבות העמותות