דוח פיקוח 'שימוש בכספי תמיכות המועצה'

סיור בשטח הפעילות אשר מומנה מתקציב המועצה האוזרית מטה בנימין

בדיקת חשבוניות הוצאות לפרוייקט הנתמך:

הוצגו חשבוניות מס תקינות: * שדה חובה
סכום החשבוניות תואם לדיווח העמותה: * שדה חובה
מהות החשבוניות תואמת לפעילות הנתמכת: * שדה חובה
לסיכום: מהממצאים עולה כי ביצוע הפעילות הנתמכת (סמן את התשובה המתאימה) * שדה חובה