טופס בקשת חופשה

טופס בקשת חופשה

מטה בנימין

סטטוס הבקשה
פרטי העובד
פרטי ממלא המקום
פרטי הבקשה
חופשה ע"ח ימי חופש
הערות נוספות