מאגר ספקים ויועצים דיגטלי 

מכרזי החברה הכלכלית

מכרזי כוח אדם ומודעות דרושים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
עו"סים/יות משפחה מכרז מס' 86/20 חיצוני 13/01/2021 24/01/2021

עבור לארכיון המכרזים