כתובת: המועצה האזורית מטה בנימין, פסגות ד"נ מזרח בנימין, 90624