הליך הרישום לבתי הספר העל יסודיים מתקיים במקביל לתהליך ההכוון המתקיים בבתי הספר היסודיים, הכולל יעוץ והכוונה לקראת בחירת המוסד התיכוני אליו הם ירשמו.

מוצע להורים להיעזר בצוות החינוכי בבתי הספר היסודיים והחטיבות, בעצה והכוון למוסדות המתאימים.  אגף החינוך, באמצעות מחלקת הביקור הסדיר, יסייע במידת הצורך, בכל בעיה או קושי ברישום.

נהלי רישום

הרישום לכיתה ז׳ יתבצע במוסדות החינוך הקולטים על פי אזורי הרישום. במידה והורי התלמיד/ה יבקשו לרושמם בבי"ס שאינו אזור הרישום שלהם ובקשתם תאושר, לא יהיו זכאים להסעות או להחזרי נסיעות. הנהלים והטופס לבקשת רישום מחוץ לאזור הרישום נמצאים באתר המועצה. טופס בקשה לאישור לימודי חוץ

 

הרישום לכיתה ט׳ יתבצע במוסדות החינוך עצמם. לישיבות התיכוניות ולאולפנות יש לבצע רישום במקביל באתר האינטרנט של מנהל החינוך הדתי במשרד החינוך בכתובת: https://secure.tik-tak.co.il/hemed/inputfirst.aspx

הרישום באתר מנהל החינוך הדתי יתאפשר החל מיום שני ב' בטבת תש"ף 30.12.19 ועד יום ראשון ז' בשבט תש"ף 2.2.20 .

* רישום באתר החמ״ד אינו פוטר מרישום במוסדות וכן להיפך.

רישום למוסדות על יסודיים ברשויות שכנות

הרישום לתיכונים ברשויות שכנות מתבצע על פי הנוהל ברשות הקולטת. נא עקבו אחר הפרסומים של הרשויות הרלוונטיות. ההסעות למוסדות החינוך, כפופות לאזורי הרישום ולמדיניות משרד החינוך ולהחלטותיו.

*חשוב לדעת

מידע והרשמה לכלל האולפנות והישיבות התיכוניות בארץ מופיעים באתר האינטרנט של מנהל החינוך הדתי במשרד החינוך: http://cms.education.gov.il
נדגיש, כי מוסדות החינוך בבנימין מעוניינים לקבל את ילדי בנימין. יחד עם זאת, קיימים שיקולים רבים בקבלת ההחלטה על השיבוץ המתאים ובכלל זה העדפה והתאמה של התלמיד, ויכולת המוסד לתת מענה חינוכי-פדגוגי הולם ומתאים לתלמיד.

מידע לנרשמים

ניתן למצוא מידע על המוסדות השונים באתר האינטרנט של המוסדות. ליצירת קשר עם המוסדות לחצו כאן למעבר לספר טלפונים.

לאתר ישיבת בני עקיבא מטה בנימין - בית אל

לאתר ישיבת בני עקיבא נר תמיד - חשמונאים

לטופס רישום ישיבת נר תמיד - לחצו כאן

לאתר ישיבת בני עקיבא כינור דוד - עטרת

לאתר ישיבת אהבת חיים - כוכב השחר

לאתר ישיבת נתיבות יוסף - מצפה יריחו

לאתר ישיבה לצעירים - חרשה

ישיבת מערבא - מתתיהו

לאתר שיבת נהורא - מבוא חורון

ישיבת ישועת מרדכי - נחליאל

לאתר אולפנת עפרה - עפרה

לאתר אולפנת צביה - כוכב יעקב

לאתר אולפנת בני עקיבא נריה - נריה

לאתר אולפנת לבונה - מעלה לבונה

לאתר אולפנת דולב - דולב

לאתר אולפנת צביה תאיר - בית אל

מידע נוסף אולפנת צביה תאיר - בית אל

לאתר אולפנת בני עקיבא שירת הים נווה צוף

סמינר תל ציון - כוכב יעקב

התיכון המשותף כ.א.ן - כפר אדומים

צור ישראל - פסגות

אולפנת אמי"ת שילה

ישיבת אמי"ת עלי

ישיבת רגבים - מצפה דני