הליך הרישום לבתי הספר העל יסודיים מתקיים במקביל לתהליך ההכוון המתקיים בבתי הספר היסודיים, הכולל יעוץ והכוונה לקראת בחירת המוסד התיכוני אליו הם ירשמו. מוצע להורים להיעזר בצוות החינוכי בבתי הספר היסודיים והחטיבות, בעצה והכוון למוסדות המתאימים, אגף החינוך, באמצעות מחלקת הביקור הסדיר, יסייע במידת הצורך, בכל בעיה או קושי ברישום.

נהלי רישום

הרישום לכיתה ז' יתבצע במוסדות החינוך הקולטים על פי אזורי הרישום.

הרישום לכיתה ט' יתבצע במוסדות החינוך עצמם. לישיבות התיכוניות ולאולפנות יש לבצע רישום במקביל באתר האינטרנט של מנהל החינוך הדתי במשרד החינוך בכתובת: https://secure.tik-tak.co.il/hemed/end1.aspx

תאריכי הרישום:  מיום ראשון ה בטבת תשפ"א 20.12.20 עד יום חמישי ט"ו בשבט תשפ"א  28.1.21.

* רישום באתר החמ"ד אינו פוטר מרישום במוסדות וכן להיפך.

אזורי רישום ואישור לימודי חוץ

תלמידים הלומדים ברשות אחרת וזהו אזור הרישום שלהם צריכים להגיש בקשה ל"אישור לימודי חוץ" באתר המועצה.
במידה והורי התלמיד/ה יבקשו לרושמם בבי"ס שאינו אזור הרישום שלהם ובקשתם תאושר, לא יהיו זכאים להסעות או להחזרי נסיעות. הנהלים והטופס לבקשת רישום מחוץ לאזור הרישום נמצאים באתר המועצה.

רישום למוסדות על יסודיים ברשויות שכנות

הרישום לתיכונים ברשויות שכנות מתבצע על פי הנוהל ברשות הקולטת. נא עקבו אחר הפרסומים של הרשויות הרלוונטיות. ההסעות למוסדות החינוך, כפופות לאזורי הרישום ולמדיניות משרד החינוך ולהחלטותיו.

חשוב לדעת!

באתר המועצה תוכלו למצוא מידע אודות המוסדות העל יסודיים בבנימין ובבית אל ומידע על תהליך הרישום. בנוסף, מידע והרשמה לכלל האולפנות והישיבות התיכוניות בארץ מופיעים באתר האינטרנט של מנהל החינוך הדתי במשרד החינוך.

נדגיש, כי מוסדות החינוך בבנימין מעוניינים לקבל את ילדי בנימין.

יחד עם זאת, קיימים שיקולים רבים בקבלת ההחלטה על השיבוץ המתאים ובכלל זה העדפה והתאמה של התלמיד, ויכולת המוסד לתת מענה חינוכי-פדגוגי הולם ומתאים לתלמיד.

מידע לנרשמים

ניתן למצוא מידע על המוסדות השונים באתר האינטרנט של המוסדות. ליצירת קשר עם המוסדות לחצו כאן.

לאתר ישיבת בני עקיבא מטה בנימין - בית אל

לאתר ישיבת בני עקיבא עלי

לאתר ישיבת בני עקיבא נר תמיד - חשמונאים

לאתר ישיבת בני עקיבא כינור דוד - עטרת

לאתר ישיבת אהבת חיים - כוכב השחר

לאתר ישיבת נתיבות יוסף - מצפה יריחו

לאתר ישיבה לצעירים - חרשה

לאתר אולפנת עפרה - עפרה

לאתר אולפנת בני עקיבא נריה - נריה

לאתר אולפנת לבונה - מעלה לבונה

לאתר אולפנת דולב - דולב

לאתר אולפנת בני עקיבא שירת הים נווה צוף

התיכון המשותף כ.א.ן - כפר אדומים

ישיבת רגבים - מצפה דני