דנית יזדי
מנהלת מחלקת מכרזים וסיוע משפטי
02-9977132
02-9977129