מחלקת תכנון אחראית על התווית המדיניות התכנונית במועצה על פי התכנית האזורית ותכניות הישובים, וכן תכנון, ניהול וקידום תכניות מתאר ותכניות מפורטות לישובים.

פניות למחלקה בטלפון 02-9977234 בימים ב'-ה' 9:00-14:00

קבלת קהל: יום א' 9:00-14:00 / יום ג' 9:00-14:00 : בתיאום מראש

טבלת אנשי קשר - מחלקת תכנון
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
עדי מזרחי מנהלת מחלקת תכנון 02-9977234 adimiz@binyamin.org.il
טל רבי מזכירת מחלקת תכנון 02-9977234 TalR@binyamin.org.il
ברוריה חורי בודקת תכניות מחלקת תכנון 02-9977234 bruryah@binyamin.org.il
יעל אלנברג בודקת תכניות מחלקת תכנון 02-9977234 yaelel@binyamin.org.il
יסכה כהן בודקת תכניות מחלקת תכנון 02-9977234 IscaC@binyamin.org.il
בת שבע סמוטני בודקת תכניות מחלקת תכנון 02-9977234 BatShevaS@binyamin.org.il
זמירה דוידי בודקת תכניות מחלקת תכנון 02-9977234 ZmiraD@binyamin.org.il
יעל ספדג בודקת תכניות מחלקת תכנון 02-9977234 YaelSf@binyamin.org.il
מ"מ טל הירשברג בודקת תכניות מחלקת תכנון 02-9977234 TalH@binyamin.org.il

פתיחת בקשה

 

פניות למחלקת תכנון יתקבלו באמצעות טופס מקוון בלבד 

לצירוף קבצים יש לשלוח את הקבצים לדואר אלקטרוני Tichnun@binyamin.org.il

בקשות שלא יושלמו כל הפרטים הרלוונטים והקבצים הנדרשים לא יקלטו לעבודה במערכת.

הנחיות למודדים להגשת מפה נגישה