דורון כהן
מנהל מחלקת ביטחון מוסדות חינוך
02-9977172
אביטל אלקובי
מזכירת מחלקת מוסדות חינוך
02-9977211
יעקב דולב
קב"ט מוס"ח
אליה מנשה
קב"ט מוס"ח
0525666707
ישי מימון
קב"ט מוס"ח מערבי
0503226040

 

המדור אחראי על ביטחון ומרכיבי הביטחון של כל מוסדות החינוך בשטחי המועצה: מעונות, גנים ובתי ספר יסודיים ועל יסודיים.

במסגרת זו מתקיים קשר ופיקוח צמוד על חברות אבטחה ועל המאבטחים עצמם.

תרגולים והכשרות של צוותי בטחון וצוותים חינוכיים, ביקורים במוס"ח, ביקורות על ציוד חרום – רפואי וכיבוי אש במוס"ח, מוכנות מקלטים.

בנוסף, המועצה הינה "מפעל ראוי" – גוף הרשאי לספק נשק לעובדיו. במסגרת זו אחראי המדור על ניפוק הנשק, ביצוע ההכשרות והענקת רשיונות למחזיקי נשק, מקרב עובדי מערכת החינוך, המועצה, המתנ"ס והחברה לפיתוח.

בשטחי המועצה מעל 300 מוסדות חינוך.

מערך האבטחה כולל כ- 120 מאבטחים משלוש חברות אבטחה שונות, עליהם מפקחים 3 סיירים מטעם המדור.

 

לטופס תיאום טיולים לחצו כאן