מדור ביטחון מוסדות חינוך

מנהל מחלקת ביטחון מוסדות חינוך

דורון כהן

דוא"ל: doron@binyamin.org.il

טלפון: 02-9977172

סלולרי: 052-5666211

 

בעלי תפקידים
שם ומשפחה תפקיד טלפון טלפון נייד דואר אלקטרוני
יאיר שוסהיים קב"ט מוסדות חינוך 02-9977211 054-5680004 YairS@binyamin.org.il
ישי מימון קב"ט מוסדות חינוך 02-9977211 050-3226040 IshayM@binyamin.org.il
אביטל אלקובי מזכירת מדור מוס"ח 02-9977211   AvitalEl@binyamin.org.il
ישורון תנעמי מחסנאי וטכנאי אינטרקום 02-9975965 052-5666242  

 

 

המדור אחראי על ביטחון ומרכיבי הביטחון של כל מוסדות החינוך בשטחי המועצה: מעונות, גנים ובתי ספר יסודיים ועל יסודיים.

במסגרת זו מתקיים קשר ופיקוח צמוד על חברות אבטחה ועל המאבטחים עצמם.

תרגולים והכשרות של צוותי בטחון וצוותים חינוכיים, ביקורים במוס"ח, ביקורות על ציוד חרום – רפואי וכיבוי אש במוס"ח, מוכנות מקלטים.

בנוסף, המועצה הינה "מפעל ראוי" – גוף הרשאי לספק נשק לעובדיו. במסגרת זו אחראי המדור על ניפוק הנשק, ביצוע ההכשרות והענקת רשיונות למחזיקי נשק, מקרב עובדי מערכת החינוך, המועצה, המתנ"ס והחברה לפיתוח.

בשטחי המועצה מעל 300 מוסדות חינוך.

מערך האבטחה כולל כ- 120 מאבטחים משלוש חברות אבטחה שונות, עליהם מפקחים 3 סיירים מטעם המדור.

 

לטופס תיאום טיולים לחצו כאן