המחלקה אחראית על ביטחון ומרכיבי הביטחון של כל מוסדות החינוך בשטחי המועצה: מעונות, גנים ובתי ספר יסודיים ועל יסודיים.

במסגרת זו מתקיים קשר ופיקוח צמוד על חברות אבטחה ועל המאבטחים עצמם.

המחלקה אחראית על תרגולים והכשרות של צוותי בטחון וצוותים חינוכיים, ביקורים במוס"ח, ביקורות על ציוד חרום – רפואי וכיבוי אש במוס"ח, מוכנות מקלטים.

המחלקה מנהלת במועצה את נושא "מפעל ראוי" – גוף הרשאי לספק נשק לעובדיו. במסגרת זו אחראית המחלקה על ניפוק הנשק, ביצוע ההכשרות והענקת רישיונות למחזיקי נשק, מקרב עובדי מערכת החינוך, המועצה, המתנ"ס והחברה לפיתוח.

בשטחי המועצה מעל 330 מוסדות חינוך. מערך האבטחה כולל כ- 120 מאבטחים משלוש חברות אבטחה שונות, עליהם מפקחים 3 סיירים מטעם המדור.

לטופס תיאום טיולים לחצו כאן

דורון כהן
מנהל מחלקת ביטחון מוסדות חינוך
02-9977172
אביטל אלקובי
מזכירת מחלקת מוסדות חינוך
02-9977211
יעקב דולב
קב"ט מוס"ח
אליה מנשה
קב"ט מוס"ח
052-5666707
שי מימון
קב"ט מוס"ח מערבי
050-3226040