משה טמיר
מנהל הדרכה
02-9977174

המדור אחראי על הפעלת מרכז ההדרכה בשילה ועל כל פעולות ההדרכה וההכשרה של צוותי בטחון וגורמים נוספים ביישובים.

המדור מאמן כ- 50 כיתות כוננות ובנוסף גם חוליות חבירה, צוותי רפואה, צוותי צח"י ועוד גורמים מכל היישובים.