מכרז הינו מהלך מאורגן לקבלת הצעות, על בסיס של תחרות חופשית.

מכרז הינו כינוי להליך הננקט לשם קבלת הצעות ממשתתפים פוטנציאליים, לקראת כריתת חוזה בין הצד הנוקט בהליך המכרז לבין אחד המשתתפים בו. החוזה נשוא המכרז הוא בדרך כלל חוזה לרכישת מוצר, נכס או שירות, למכירת נכס, או להעסקת עובד. הפנייה של בעל המכרז לקבלת הצעות הינה הזמנה להציע הצעות. בחירת ההצעה הזוכה הינה מעשה קיבול המביאה לכריתת חוזה. החוזה שנהוג לחתום עליו הינו חוזה פורמלי המושתת על קשר חוזי קיים. מכרז מתאפיין בקיומה של תחרות מאורגנת בין המשתתפים בו. התחרות הינה בהתאם לתנאים הקבועים במכרז. המכרז מסווג כפעולה אזרחית מסחרית ובכך המשפט הפרטי חל עליו ובית המשפט המוסמך לדון בו הוא בית המשפט האזרחי.

מכרז ציבורי הוא מכרז שחל עליו גם המשפט הציבורי. הטיפול במכרז בבית המשפט האזרחי כולל גם את הדיון בשאלה אם המכרז תקף על פי הדין, או עסקה הנעשית על ידי גוף ציבורי טעונה או פטורה מכרז.

הבהרה - לרשותכם מידע אודות מכרזי המועצה בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו טופס המכרז הנמצא במשרדי מחלקת המכרזים הנוגעת לעניין.

אנו מקווים שהמידע הנ"ל ישרת אתכם, ויתרום להשתתפותכם במכרזנו.

חברי וועדת מכרזים:

  • רפול אנגל  – יו"ר וועדת מכרזים
  • ראובן וולף  – חבר
  • משה בטיש – חבר
  • שוקי סט – חבר
  • גדי פחימה – חבר
  • רכז הוועדה: תומר ישראלי