על המחלקה ועובדיה

שושי צוברי

מנהלת המחלקה:

שושי צוברי

דוא"ל: shosi@binyamin.org.il

טלפון: 02-6492739

פקס: 15329977175

 

טבלת טלפונים
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
רישוי עסקים
שושי צוברי מנהלת מחלקת רישוי עסקים 026492739 153-2-9977175 shosi@binyamin.org.il
שרון ברקוביץ מנהלת משרד 026492738 153-2-9977175 berkovitz@binyamin.org.il
אלעד ביטון פקח רישוי עסקים 026492738
איתיאל אוחנה פקח פיקוח עירוני 026492738

 

המחלקה עוסקת בהליך להוצאת רשיון עסק לבעלי העסקים הטעונים רישוי, בהתאם לחוק רישוי עסקים.

כגון:

עריכת אירועים המוניים.
בריכות שחייה.
קייטנות קיץ
מפעלי מזון
אולמות שמחה ומועדון יישובי שמתקיימים בו אירועים שונים.
רוכלים ניידים.

דגשים בחוק רישוי עסקים משרד הפנים