תמיכות לעמותות

המועצה משתתפת בתמיכה לעמותות המגישות בקשה לועדת תמיכות לפי קריטריונים הנקבעים על ידה.

לפרטים: אביטל גפן gefenav@binyamin.org.il  

תבחינים למתן תמיכות 2020

לצפייה בתמיכות שאושרו והורדת טפסים להגשת בקשה לחצו כאן 

 

להלן טופס מקוון להגשת בקשה לתמיכות 2019:

  • ניתן להגיש את הבקשה עד ל- 02.06.19
  • יש להוריד טופס בקשה לקבלת תמיכה ולצרפו לטופס המקוון
  • בקרה על שימוש בכספי התמיכה תתבצע בשלב מאוחר יותר במהלך השנה

 

אנא מלאו הטופס המקוון:

 

טופס בקשה לקבלת תמיכה

 

נא לצרף את המסמכים הבאים

שימו לב ניתן לצרף קבצים עד 5MB. לא ניתן לצרף קבצי Excel.

מסמכים כללים

לרבות פרוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות,  ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים,  הן בתמיכה ישירה והן בעקיפה, לרבות שכר עבודה ומספר עובדים.  בשורה נפרדת יש לציין את סכום הבקשה ממטה בנימין.
לא נדרש להחתים את הבנק
תזכיר ותקנון

מסמכים לפי תבחינים

בחר תבחין * שדה חובה