שם הרב

ישוב

טלפון - בית

טלפון - נייד

אבינר שלמה

בית אל

02-9973292

052-3653028

אורבך איתמר

חשמונאים

08-9762865

היצהר 29/1

אליטוב שמעון

רב אזורי

02-5387954

058-4128897

אריאל עזריאל

עטרת

08-9206323

052-3003106

בירנבוים אמיר

קידה

 

052-7966628

בלס יהונתן

נוה צוף

08-9245229

054-5924522

בן-נון אלחנן

שילה

02-9942259

052-6051190

ברכיהו רחמים

טלמון

02-9975453

052-8308370

גולדמן גבריאל

כפר אדומים

02-5352767

052-8361460

גיסר אברהם

עפרה

02-9973506

052-8308420

דברת יונה

מבוא חורון

08-9726790

050-2050935

הלוי אחיקם

מכמש

 

052-5666487

הלוי איתי

מגרון

 

052-7710387

הרשקוביץ מיכאל

נריה

02-9975016

052-4232130

ויצן יוסף

פסגות

02-9973739

052-6071482

זמיר ינון

גבעת הראל

 

0527710467

חוברה אוריאל

נחליאל

08-9231539

052-2876430

טוויטו רשי

כפר האורנים

 

052-2569510

לאו ידידיה

אלון

 

052-4474765

לף זאב

מתתיהו

08-9761138

052-7614848

ספז אוריאל

כוכב יעקב

 

052-7204557

עמר בן-ציון

שבות רחל

02-9941438

052-8119565

פולק חנניה

אחיה

 

054-7830062

פלד מיכה

בית חורון

02-5363273

050-7118522

פרנק יאיר

עמונה

02-9978184

050-6355062

קופלד יחזקאל

דולב

02-9973203

052-8119558

קרויזר יהודה

מצפה יריחו

02-5354734

052-3003260

קרקובר אוהד

כוכב השחר

02-9409611

052-3003705

רמר יאיר

חרשה

02-9973886

052-8119884

שחור יאיר

מעלה לבונה

02-9941499

052-5665595

שילר אברהם

עלי

02-9941402

052-4201410