הרב גבריאל מאיר
מנהל מח' נישואין וכשרות ומזכיר בית הדין לממונות
02-5913900
שרה גנץ
מזכירת מחלקת נישואין וכשרות
02-5913900