הרב גבריאל מאיר
מנהל מח' נישואין וכשרות ומזכיר בית הדין לממונות
02-5913900
שרה גנץ
מזכירת מחלקת נישואין וכשרות
02-5913900

 

נוהל קבלת תעודת כשרות

א. יש לפנות לרב הישוב לפני הגשת הבקשה.

ב. הרב יפנה למחלקת הכשרות לקבלת טפסים.

ג. בית העסק ימלא את כל הטפסים כמבוקש ויתאם פגישה עם המפקח.

ד. לאחר השלמת הנדרש ע"י המפקח, ישלם בעל העסק את האגרה ע"פ חוק ותונפק לו תוך עשרה ימים תעודת כשרות.

ה. בישוב בו לא מכהן רב, יש לפנות באופן ישיר למחלקת הכשרות בה (הרב גבי מאיר).

ו. גובה האגרה נקבע לפי סוג המקום, כבתי אוכל, אולמות אירועים, יקבים, חנויות מזון, מרכולים וכד', ולפי הנחיות חוזר מנכ"ל – המשרד לשירותי דת.

ז. תשלום האגרה אינו כולל תשלום בעד ההשגחה, הכשרת הכלים והמתקנים.

ח. ככלל, התשלום עבור ההשגחה משולם ישירות ע"י בעל העסק.

ט. לאחר השלמת ההליך, תונפק תעודת כשרות לעסק- תוך 72 שעות.