נוהל קבלת תעודת כשרות

קבלת תעודת הכשר רגילה/מהדרין

א. פנייה לרב הישוב בו נמצא הגורם מבקש הכשרות.

ב. עם אישורו של הרב, לפנות בכתב לרב גבריאל מאיר במועצה הדתית, לצורך קבלת תעודה.

ג. בישוב בו לא מכהן רב, או באיזורי תעשיה, לפנות באופן ישיר למחלקת הכשרות במועצה הדתית.

ד. גובה האגרה נקבע לפי סוג המקום, כבתי אוכל, אולמות אירועים, יקבים, חנויות מזון, מרכולים וכד', ולפי הנחיות חוזר מנכ"ל סא/2.

ה. תשלום האגרה אינו כולל תשלום בעד פיקוח והכשרת כלים ומתקנים.