בית דין לממונות

מזכיר בית הדין – הרב גבריאל מאיר.

טלפון 02-9975570/1,

פקס  02-9975572.

 

בית הדין מתכנס בימי שלישי אחר הצהרים, בבית המועצה הדתית בישוב פסגות.

נוהל פניה לבית דין לממונות

א. לשלוח מכתב פניה למזכיר בית הדין, ובו פירוט תמציתי של התביעה, וכן פרטים מלאים של התובע ושל הנתבע.

ב. למכתב יש לצרף אגרה בגובה 200 ₪ , לפקודת המועצה הדתית מטה בנימין.

ג. מזכיר בית הדין יתאם תאריך לדיון בין הצדדים.