מקוואות - פרטים ומיקום

בלניות מועצה דתית מטה בנימין
מס' טלפון-מקווה טל' נייד - בלנית מס' טלפון - בלנית שם הבלנית הישוב
02-5849770 058-6202235 רח' לבונה 6/2 גבע בנימין לאה מור יוסף קשאני אדם 
--------- 052-4672344 02-9947084 גנץ ליאת אחיה
02-9978447 052-3309246 02-9975104 פריצקי ג'ולי אלון
08-9297320 052-2216914 08-9297258 ישראל יפה בית אריה  
02-5362072 050-2070121   08-9265353 02-5363160 צ'קוטאי רבקה אוחנה ענת - מ"מ בית חורון נחל צלמון 14/1 מודיעין 71700
  052-7984434   ספיר אילונקה גבעת אסף
02-9947386   052-7966592 02-9941241 יהוד אורלי גבעת הראל
02-9975621 052-2865707 054-5307992 02-9973970 02-9973203 בהרב ברכה קופלד חדוה-מ"מ דולב
--------- 054-5604694 02-5730150 מרדכי שלומית חדשה
02-9978198 054-5741101 02-9975136 חניה נורית   חרשה
02-9974449 054-8110908 054-6577313 02-9973848 02-9709838 האריס לאה רוזנפלד שושנה-מ"מ טלמון
02-9942101 052-3993248 052-3003641 02-9941965 02-9941966 פרידמן ג'נט- פניגשטין יעל- מ"מ כוכב השחר
02-9975185 052-5665340 02-9975140 02-9973768 אילוס אסנת שרביט פנינה-מ"מ כוכב יעקב
02-5903291 054-6327705 052-3837169 02-5354210 02-5354623 דובנסקי לאה לקס יהודית   כפר אדומים
08-9735028 050-2050940 050-2050831 08-9726722 08-9726738 גולדברגר חוה גוטליב הדסה-מ"מ מבוא חורון
  052-7203230 02- 5815671   קיפניס טליה מגרון
02-5355310 052-8993243     02-5355157     שפילמן דינה     מכמש
02-9941007 054-6949849 052-5666319 02-9942429 02-9941603 ביסמוט סופי לדרר חנה-מ"מ מעלה לבונה
02-5354243 052-3003261 02-5352629 02-5355085 קרויזר שלומית ויס רות-מ"מ מצפה יריחו  
08-9762584 054-6020249 08-9761138 08-9144749 לף רבקה ג'יקובס בתיה-מ"מ מתתיהו
  050-2249333 08-9240057 עפרי שושנה-מ"מ נוה צוף
02-5909866     02-9979087 02-5904024 בן לולו דסי נופי פרת
08-9242274 052-2644805 08-9246343 08-9109650 אוחנה לאה הלוי עטרת-מ"מ נחליאל
02-9974905 052-4488461 054-3040965 9709647 02 02-9975317 פויכטונגר רבקה אוריאל טובה-מ"מ נריה
  050-6470015 02-9944015 טמיר סיגלית עדי-עד
08-9205076 050-4183599 08-9218173 טואג אילנית השקד 19/2 ד.נ. מודיעין71948    עופרים
08-9254291 052-5666549 08-9209323 08-9243205 שלמה אורלי פרוס רינה-מ"מ עטרת
02-9942129 052-7710537 02-9942354 02-9943412 אלבוים מיכל שריד ליאת-מ"מ עלי
  054-7506957 052-8374016 02-9944171 ספיר רבקה אלירז רחל עלי-שכונת היובל
  050-7247259 052-6642579   פסל ליאת פטינקין רננה עלי – פלגי מים
02-9972114   050-9332219 052-6071775 02-9978184 02-9971604 פרנק שרה שפירא ריקי   עמונה
02-9973307 052-4239674 02-9973889 02-9973140 עציון חיה שלניץ יפה-מ"מ עפרה
02-9975584 052-5665653 02-9975046 02-9973920 וולפסון נעמי הורוביץ צאלית פסגות
02-9409437 050-6235629 02-9942754 דהן אנני   רימונים
08-9760123         054-8456516 050-4143645 08-9762712     08-9762292   אלגבי אילנית טורי זהב 10 חשמונאים דוד נעמי רמת מודיעין (חשמונאים)
02-9943840 055-8837227 054-2038266 02-9400177 02-9400138 שפירא נרי'ה גורדון תמר-מ"מ שבות רחל
02-9941788 054-7956250 054-7540470 02-9942336 02-9943120 מאיירס יונה שיגול ריטה-מ"מ שילה
02-9973441   052-7663101 02-9972483 02-9975356 גדג' שושנה חורי עליזה מ"מ תל-ציון